Ostatní

Světluška 2018

15 496 Kč je částka, kterou přispěla OA na konto Světluška díky našim studentům. Mezi dobrovolníky, kteří letos prodávali propagační předměty, patří S. Pěchová, [...]