Studijní plány

Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)

ŠVP Brána do světa ekonomiky

Předměty Ročník
1. 2. 3. 4.
* student si vybere 1 z předmětů
Povinné předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
První cizí jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4
Druhý cizí jazyk 3/3 3/3 2/2 2/2
Základy společenských věd 1 1 1 1
Psychologie 1
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3
Fyzika 2
Chemie 2
Biologie a ekologie 2
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Zeměpis 2 2
Informační technologie 2/2 3/3 2/2 1/1
Ekonomika 3 3 4 3
Právo 2 1
Účetnictví 3/3 4/4 3/3
Statistika 1
Integrovaný ekonomický předmět 4/4
Makroekonomie 2
Písemná a elektronická komunikace 3 2/2 2/2
Osobní finance 1
Volitelné předměty:
Daně (1)*
Marketing (1)*
Matematická cvičení (1)*
Společenskovědní seminář (1)*
POVINNÝ ZÁKLAD CELKEM: 32/11 32/17 32/17 32/19

Studijní obor Informační technologie (18-20-M/01)

ŠVP Brána do světa informatiky a ekonomiky

Předměty Ročník
1. 2. 3. 4.
* student si vybere 1 z předmětů
Povinné předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
První cizí jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4
Technická angličtina 1/1 1/1
Základy společenských věd 1 1 1
Matematika 4 3 3 3
Dějepis 2
Písemná a elektronická komunikace 2
Fyzika 2 2
Chemie 2
Biologie a ekologie 1 1
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Ekonomika 3 2 3 2
Účetnictví 3/3 3/3 2/2
Informační technologie 2/2 2/2
Operační systémy 2/2 2/2 2/2
Hardware 2/2 2/2 1/1
Aplikační software 2/2 2/2 2/2 2/2
Algoritmizace a programování 2/2 3/3 3/3
Tvorba webových stránek 2
Programování webových aplikací 4/4
Počítačové sítě 2/2 2/2
Integrovaný ekonomický předmět 2/2
Volitelné předměty:
Matematická cvičení (1)*
Konverzace v anglickém jazyce (1)*
POVINNÝ ZÁKLAD CELKEM: 32/13 32/20 32/19 32/24