Studijní plány

Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)

Obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní

platné od školního roku 2022-2023

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
První cizí jazyk 4 4 4 4 16
Druhý cizí jazyk 3 3 2 2 10
Základy společenských věd 1 2 1 4
Dějepis 2 2 4
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2
Chemie 1 1
Biologie a ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Hospodářský zeměpis 2 2 4
Informační technologie 2 2 2 2 8
Ekonomika 3 3 3 3 12
Právo 2 1 3
Účetnictví 2 3 4 3 12
Statistika 1 1
Účetnictví na PC 4 4
Daně 2 2 4
Písemná a el. komunikace 3 2 2 7
Osobní finance 1 1
Makroekonomie 1 1
Volitelný předmět 1 1
  • Matematická cvičení
  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Cvičení z českého jazyka
celkem 32 32 32 32 128

Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)

Obchodní akademie s rozšířenou výukou marketingu a digitálních technologií
platné od školního roku 2022-2023

Název předmětu

Ročník
1. 2. 3. 4. celkem
povinné
  Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
  První cizí jazyk 4 4 4 4 16
  Druhý cizí jazyk 3 3 2 2 10
  Základy společenských věd 1 1 1 1 4
  Dějepis 2 2     4
  Matematika 3 3 3 3 12
  Fyzika 2       2
  Chemie 1       1
  Biologie a ekologie 1       1
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Hospodářský zeměpis   2 1   3
  Informační technologie 2 2 2 2 8
  Ekonomika 3 2 3 3 11
  Marketing   1     1
  Právo     2 1 3
  Účetnictví   3 4 3 10
  Statistika   1     1
  Účetnictví na PC       4 4
  Písemná a elektronická komunikace 3 2 2   7
  Nástroje dig. marketingu       2 2
  Multimédia 2       2
  Robotika a 3D tisk   1     1
  Webdesign     2   2
  Osobní finance     1   1
  Makroekonomie       1 1
  Volitelný předmět       1 1
  -Matematická cvičení          
  -Konverzace v anglickém jazyce          
  -Cvičení z českého jazyka          
     celkem 32 32 32 32 128

Studijní obor Informační technologie (18-20-M/01)

Informační technologie s ekonomickými základy
platné od školního roku 2022-2023

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4. celkem
Povinné předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 4 4 4 4 16
Technická angličtina 1 1 2
Základy společenských věd 1 1 1 3
Matematika 4 3 3 3 13
Dějepis 2 2
Písemná a elektronická komunikace 2 2
Fyzika 2 2 4
Chemie 1 1
Biologie a ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 3 2 3 2 10
Účetnictví 3 3 2 8
Informační technologie 2 2
Operační systémy 2 2 2 6
Hardware 2 2 1 5
Kancelářský software 2 2
Algoritmizace a programování 2 3 3 8
Tvorba webových stránek 2 2
Programování webových aplikací 2 2 4
Počítačové sítě 2 2 4
Účetnictví na PC 2 2
Zpracování dat 2 2
Robotika a 3D tisk 2 2
Multimédia 2 2
Počítačová grafika 2 2
Nástroje dig. marketingu 1 1
Kybernetická bezpečnost a právo 1 1
Volitelný předmět 1 1
  • Matematická cvičení
  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Cvičení z českého jazyka
     celkem 32 32 32 32 128