Studijní plány

Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)

Obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní

platné od školního roku 2019-2020

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
První cizí jazyk 4 4 4 4 16
Druhý cizí jazyk 3 3 2 2 10
Základy společenských věd 1 2 1 4
Dějepis 2 2 4
Matematika 3 3 3 4 13
Fyzika 2 2
Chemie 1 1
Biologie a ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Hospodářský zeměpis 2 2 4
Informační technologie 2 2 2 2 8
Ekonomika 4 3 3 2 12
Právo 2 1 3
Účetnictví 1 3 4 4 12
Statistika 1 1
Účetnictví na PC 4 4
Daně 2 2 4
Písemná a el. komunikace 3 2 2 7
Osobní finance 1 1
Makroekonomie 1 1
celkem 32 32 32 32 128

Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)

Obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky
platné od školního roku 2019-2020

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
První cizí jazyk 4 4 4 4 16
Druhý cizí jazyk 3 3 2 2 10
Základy společenských věd 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2 4
Matematika 3 3 3 4 13
Fyzika 2 2
Chemie 1 1
Biologie a ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Hospodářský zeměpis 2 1 3
Informační technologie 2 2 2 2 8
Ekonomika 3 3 3 3 12
Právo 2 1 3
Účetnictví 3 4 3 10
Statistika 1 1
Účetnictví na PC 4 4
Písemná a elektronická komunikace 3 2 2 7
Nástroje dig. marketingu 2 2
Multimédia 2 2
Zpracování dat 1 2 3
Osobní finance 1 1
Makroekonomie 1 1
     celkem 32 32 32 32 128

Studijní obor Informační technologie (18-20-M/01)

Informační technologie s ekonomickými základy
platné od školního roku 2019-2020Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4. celkem
Povinné předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 4 4 4 4 16
Technická angličtina 1 1 2
Základy společenských věd 1 1 1 3
Matematika 4 3 3 4 14
Dějepis 2 2
Písemná a elektronická komunikace 2 2
Fyzika 2 2 4
Chemie 1 1
Biologie a ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 3 2 3 2 10
Účetnictví 3 3 2 8
Informační technologie 2 2 4
Operační systémy 2 2 2 6
Hardware 2 2 2 6
Aplikační software 2 2 2 2 8
Algoritmizace a programování 2 3 3 8
Tvorba webových stránek 2 2
Programování webových aplikací 2 2 4
Počítačové sítě 2 2 4
Databáze 1 1
     celkem 32 32 32 32 128