Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Logo

Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách
Operační program: NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Celkové výdaje projektu: 20.788.033,72 Kč
Dotace EU: 17.462.136,36 Kč
Podíl MSK: 3.325.897,36 Kč

Cílem projektu je podpora výuky jazyků na 20 vybraných gymnáziích a obchodních akademiích zřizovaných Moravskoslezským krajem, prostřednictvím modernizace učeben pro výuku jazyků. Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů s cílem zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Na naší škole vznikly 2 nové jazykové laboratoře vybavené technologiemi speciálně určenými pro výuku jazyků, výpočetní technikou pro učitele, projekční technikou, včetně SW, didaktickými pomůckami a novým nábytkem.