Kontaktní údaje

Název střední školy: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Adresa: Polská 1543/6; 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 00602094
RED-IZO: 600017460
Bankovní spojení: Číslo účtu: 19-3251110267
Kód banky: 0100
Komerční banka, expozitura Ostrava-Poruba
Studijní obory (KKOV): Obchodní akademie (63-41-M/02)
Informační technologie (18-20-M/01)
Forma vzdělávání: Denní
Délka vzdělávání: 4 roky
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Logo Moravskoslezského kraje Organizace Obchodní akademie Ostrava-Poruba je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.