Odborná praxe

Povinnou odbornou praxi absolvují naši studenti ve 3. ročníku v jarním termínu během měsíce května v rozsahu 2 týdnů a následně ve 4. ročníku v podzimním termínu také v rozsahu 2 týdnů v měsíci září.

Pracoviště studentům přiděluje škola, ve výjimečných případech si studenti mohou zajistit místo výkonu odborné praxe sami. Jedná se o pracovní místa v organizacích podnikatelské sféry i státních institucí. Každá pracovní pozice je uzavřena smluvně, studentům jsou na jednotlivých pracovištích přiděleni garanti odborné praxe, kteří dohlížejí na řádný průběh praxe.

V rámci těchto 4 týdnů mají studenti možnost uplatnit a propojit své získané znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, informačních technologií, účetnictví, personalistiky, financí a bankovnictví přímo v praxi.

Studenti denně zaznamenávají svoji pracovní aktivitu do připraveného Průkazu praxe. Po absolvování odborné praxe vyhotovují v jarním termínu zprávu z odborné praxe a v podzimním termínu odevzdávají prezentaci, prostřednictvím které seznámí své vyučující se svou pracovní náplní i pracovním prostředím firmy za oba termíny.

Ing. Jana Krejčí

Dokumenty ke stažení:


Harmonogram odborné praxe 2024
Word

195 kB


Obecná pravidla a organizace odborné praxe
Word

209 kB


Zpráva z odborné praxe
Word

18,2 kB


Hodnocení odborné praxe firmou
Word

202,3 kB


Hodnocení praxe žákem
Word

206,3 kB