Odborná praxe

Povinnou odbornou praxi absolvují naši studenti ve 3. ročníku v jarním termínu během měsíce května v rozsahu 2 týdnů a následně ve 4. ročníku v podzimním termínu také v rozsahu 2 týdnů v měsíci září.

Pracoviště studentům přiděluje škola, ve výjimečných případech si studenti mohou zajistit místo výkonu odborné praxe sami. Jedná se o pracovní místa v organizacích podnikatelské sféry i státních institucí. Každá pracovní pozice je uzavřena smluvně, studentům jsou na jednotlivých pracovištích přiděleni garanti odborné praxe, kteří dohlížejí na řádný průběh praxe.

V rámci těchto 4 týdnů mají studenti možnost uplatnit a propojit své získané znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, informačních technologií, účetnictví, personalistiky, financí a bankovnictví přímo v praxi.

Studenti denně zaznamenávají svoji pracovní aktivitu do připraveného Průkazu praxe. Po absolvování odborné praxe vyhotovují v jarním termínu zprávu z odborné praxe a v podzimním termínu odevzdávají prezentaci, prostřednictvím které seznámí své vyučující se svou pracovní náplní i pracovním prostředím firmy za oba termíny.

V roce 2019 odbornou praxi absolvovalo 74 studentů ve 28 firmách. Mezi nejvýznamnější patří:

 • Residomo, s.r.o.
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 • ČSSZ Ostrava
 • KB, a.s.
 • Hruška, spol. s r.o.
 • ČEZ, a.s.
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Liberty Steel Ostrava, a.s.
 • LR Health & Beauty Systems, s.r.o.
 • INNOGY Česká republika, a.s.
 • Makro Cash & Carry ČR, s.r.o.
 • Třinecké železárny
 • CGI IT Czech Republic s.r.o.
 • Raiffeisenbank a.s.
 • I. Company, s.r.o.
 • TopTax, Účetní a daňová kancelář
 • Lenzing Biocel Paskov
 • Jiří Pustina, Tiskservis
 • DHL Expres
 • Magistrát města Ostravy
 • Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
 • Úřad městského obvodu Svinov
 • Úřad městského obvodu Vítkovice

Ing. Jana Krejčí