Odborná praxe

Naši studenti ve třetím a čtvrtém ročníku povinně absolvují odbornou praxi ve firmách, kde uplatňují své teoretické a praktické znalosti získané při výuce. V letošním roce se tato odborná praxe konala v jarním termínu 23. 5. – 3. 6. 2016 a dále v podzimním termínu 12. 9. – 23. 9. 2016.

Na jaře navíc skupinka 10 studentů vycestovala v rámci projektu Erasmus+ do Irského Dublinu, kde tito studenti vykonávali 3 týdenní odbornou praxi v místních firmách, např.: BeesWax, TechMatic, Elmore, Home Call Optical Care, Comfort Keepers, Food & Drink Business, Unipupil, Tech-matic, Recycling Services LTD. Zde kromě odborných znalostí byly také kladeny vysoké nároky na angličtinu.

Během podzimního termínu 60 studentů čtvrtého ročníku vykonávalo odbornou praxi celkem v 29 firmách. Jednalo se o velké výrobní firmy, příspěvkové, rozpočtové organizace, firmy poskytující služby nebo firmy drobných živnostníků. Studenti vykonávali různé administrativní práce, pracovali v programech MS OFFICE, v různých účetních programech, archivovali dokumenty, kontrolovali doklady, stylizovali dopisy, zpracovávali informace, pracovali v marketingu a propagaci, zpracovávali webové stránky, starali se o hardware, atd.

Studenti navštívili např. tyto firmy:

 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Česká správa sociálního zabezpečení Ostrava
 • ArcelorMittal Tubular, a. s.
 • HEMAT TRADE OSTRAVA, a. s.
 • SIEMENS, s. r. o.
 • KB, a. s.
 • Hruška, spol. s r. o.
 • RPG Byty
 • ČEZ – ICT services, a.s.
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
 • VŠB – TUO, FBI
 • ČSOB, a.s.
 • Windservis, s.r.o.
 • MAVA, s.r.o.
 • Polmarkus, s.r.o.
 • KelCom, s.r.o.
 • Jiří Pustina, Tiskservis
 • Efsete, s.r.o.
 • a další

Ing. Jana Krejčí


V roce 2015 se v termínech 18. 5. – 29. 5. 2015 a dále 7. 9. – 18. 9. 2015 zúčastnilo 56 našich studentů odborné ekonomické praxe. Byli zaměstnáni ve výrobních podnicích, rozpočtových a příspěvkových organizacích i v soukromých firmách.

Nejvíce studentů nastoupilo do firem:

 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • ArcelorMittal Tubular, a. s.
 • HEMAT TRADE OSTRAVA, a. s.

Menší počet studentů absolvoval praxi ve firmách:

 • Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.
 • ÚMOb Ostrava-Svinov
 • ÚMOb Ostrava-Jih
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
 • VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • SIEMENS, s. r. o.
 • PEGATRON Czech, s. r. o.
 • a další.

Studenti vykonávali administrativní práce, archivovali dokumenty, kontrolovali doklady, zpracovávali informace, stylizovali dopisy, pracovali v marketingové a propagační oblasti, zpracovávali webové stránky, využívali grafický editor, pečovali o hardware, pracovali v programech MS OFFICE, v různých účetních programech. Mohli tak uplatnit své teoretické znalosti získané ve výuce.

Ing. Hana Kubátová