Světová škola

Oprávnění používat titul Světová škola bylo uděleno Obchodní akademii v Ostravě-Porubě

Obchodní akademie v Ostravě-Porubě se v září 2009 zapojila do mezinárodního projektu Světová škola. V průběhu tří let se do aktivit spojených s projektem zapojily stovky dnes již bývalých, ale i současných studentů se svými pedagogy.

Ke spolupráci jsme přizvali místní partnery, v prvních dvou letech to byli žáci základní školy Ukrajinská pod vedením učitele společenských věd Mgr. Varmuse a zaměstnanci porubského Kauflandu. Ti všichni nám vyšli vstříc a velmi ochotně se podíleli na vyplnění dotazníků s problematikou rasismu.

V posledním roce projektu naše téma ideologického rázu bylo pozměněno na Etickou spotřebu a problematiku Fair Tradu. Navázali jsme spolupráci se školami v Polsku, Rakousku i na Slovensku. Dotazník vypracovaný na naší škole se stal vzorovým příkladem pro ostatní školy (české i zahraniční) zapojené do tohoto projektu. Velkým úspěchem bylo jeho uveřejnění s nabídkou spolupráce na mezinárodních stránkách Světové školy. V poslední roce projektu se také naši místní partneři rozšířili o státní zaměstnance Městského úřadu v Ostravě-Porubě.

Namátkou bych vyjmenovala pár akcí, které se v minulém období vztahovaly k projektu:

 • Podpora iniciativy ke změnám klimatu 11/2009
 • Canada Days 4/2010
 • Dotazníkové šetření Rasismus, Etická spotřeba, Fair Trade 11/2009
 • Návštěva koordinátorů Světové školy (p. Pernicová, p. Skalická) 6/2010
 • prezentace školy a
  aktivit na mez. stránkách Světové školy
 • besedy Rasismus nejen na Ostravsku s Bc. Poláčkovou 6/2010
 • Výtvarná soutěž Zrcadlo světa
 • Besedy Interkulturní výchova s Mgr. Kocourkem, aplikovaným sociologem
 • Workshopy na téma Menšiny, Azyl, Lidská práva s přednášejícími Janou Bělohlávkovou, školitelkou Mezikulturních
  programů, MgA. Kantorem, p.Gížovou a dalšími

Každá akce svým způsobem obohatila znalosti studentů, podnítila jejich zájem o další možnou problematiku. Po třech letech práce na projektu bylo Obchodní akademii v Ostravě-Porubě uděleno společností Člověk v tísni oprávnění používat titul Světová škola.

Osobně si myslím, že přínosem projektu je možnost jednotlivých škol prezentovat své aktivity veřejně, navázat spolupráci s místními partnery, zjistit, že určitý druh práce není zbytečný, protože vždy se najdou lidi, kteří jednotlivé aktivity ocení. Zanedbatelná není ani komunikace v rámci navázané mezinárodní spolupráce.

Mgr. Jana Kondeková, koordinátor projetu Světová škola na OA Poruba

Fotogalerie