Sdružení rodičů a přátel při Obchodní akademii v Ostravě–Porubě, z. s.

Složení výboru SRPOA pro školní rok 2017/2018:

 • Jana Prusková, předsedkyně, pruskova.jana@seznam.cz
 • Bc. Pavel Kanyza, místopředseda
 • Mgr. Dagmar Teichmannová, hospodářka
 • Ing. Věra Štverková, člen

Výčet aktivit hrazených z prostředků SRPOA

Soutěže sportovní

 • Školní turnaje – stolní tenis, volejbal, atletika, odbíjená, šplh
 • Školní turnaje – stolní tenis, volejbal, atletika, odbíjená, šplh
 • Lyžařský výcvik
 • Turnaj v badmintonu, miniodbíjené
 • Soutěž v ringu, florbalu

Soutěže ostatní

 • Josefovská soutěž v ekonomice a účetnictví
 • Olympiáda v CJL
 • Školní kolo konverzace v ANJ, NEJ, RUJ
 • Školní kolo konverzace v ANJ, NEJ, RUJ
 • Školní kolo z přírodních věd
 • Školní kolo ze znalostí VYT
 • Fotografická soutěž
 • Čertovské klání – psaní na PC

Soutěže za účasti jiných škol

 • Celostátní soutěž „Ekonomický tým „
 • Celostátní soutěž „MÁ DÁTI – DAL“
 • Odměny za reprezentaci školy v okresních kolech olympiád
 • Odměny za reprezentaci školy ve sportovních aktivitách

Spolupráce se zahraničím

 • Příspěvek na projekt EDISON

Akce pořádané školou

 • Školní akademie
 • Vyřazování studentů 4. ročníků
 • Autobusová doprava na adaptační kurz 1. ročníků
 • Exkturze v rámci ČR
 • Příspěvek na testy ECDL
 • Finanční gramotnost
 • Akce Mikuláš
 • Projekt „Cizinci na naší škole“
 • Beseda s americkými piloty v rámci Dnů NATO
 • Spolupráce se seniory
 • Besedy s pamětníky 2. světové války

Ostatní

 • Fotografický materiál, fotodokumentace
 • Nové názorné pomůcky ve škole
 • Úprava prostoru pro volný čas studentů

Ing. Věra Štverková