Sdružení rodičů a přátel při Obchodní akademii v Ostravě–Porubě, z. s.

Složení výboru SRPOA pro školní rok 2023/2024:

 • Mgr. Ivana Štibingerová, předsedkyně, ivanita@seznam.cz
 • Martina Ožanová, místopředsedkyně
 • Kamila Vjačková, hospodářka
 • Ing. Věra Štverková, člen

Výčet aktivit hrazených z prostředků SRPOA

Soutěže sportovní

 • Školní turnaje – stolní tenis, volejbal, atletika, odbíjená, šplh
 • Volejbalový turnaj vítězů
 • Lyžařský výcvik
 • Turnaj v badmintonu, miniodbíjené
 • Soutěž v ringu, florbalu

Soutěže ostatní

 • Josefovská soutěž v ekonomice a účetnictví
 • Olympiáda v CJL
 • Školní kolo konverzace v ANJ, NEJ, RUJ
 • Školní kolo matematické olympiády
 • Školní kolo z přírodních věd
 • Školní kolo ze znalostí VYT
 • Fotografická soutěž
 • Čertovské klání – psaní na PC

Soutěže za účasti jiných škol

 • Celostátní soutěž „Ekonomický tým“
 • Celostátní soutěž „MÁ DÁTI – DAL”
 • Odměny za reprezentaci školy v okresních kolech olympiád
 • Odměny za reprezentaci školy ve sportovních aktivitách

Spolupráce se zahraničím

 • Příspěvek na zahraniční stáže studentů

Akce pořádané školou

 • Školní akademie
 • Vyřazování studentů 4. ročníků
 • Autobusová doprava na adaptační kurz 1. ročníků
 • Exkurze v rámci ČR
 • Finanční gramotnost
 • Akce Mikuláš
 • Projekt “Cizinci na naší škole”
 • Beseda s americkými piloty v rámci Dnů NATO
 • Spolupráce se seniory
 • Besedy s pamětníky 2. světové války

 Ostatní

 • Fotografický materiál, fotodokumentace
 • Nové názorné pomůcky ve škole
 • Úprava prostoru pro volný čas studentů

Příspěvky SRPOA a jejich úhrada

Výbor Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie, z. s. na své poslední schůzce v tomto školním roce zároveň s hodnocením své činnosti projednal i výši členských příspěvků pro školní rok 2023/2024 a rozhodl, že příspěvky zůstávají v nezměněné výši stejně jako v minulém školním roce, tj. 500,00 Kč (tzn. Kč 50,00/měsíc) za studenta 1.- 3. ročníku a 300,00 Kč za studenta 4. ročníku.

Úhradu lze provést:

 • hotovostní platbou prostřednictvím třídního učitele, popř. koordinátora spolupráce výboru SRPOA s rodiči Ing. Věrou Štverkovou (pedagogem školy)
 • bezhotovostní platbou č. účtu 35-1725850277/0100, var. symbol – jméno a příjmení studenta, třída.