Jeden svět na školách

V tomto školním roce se Obchodní akademie na Polské ulici v Ostravě-Porubě zapojila do dalšího ročníku projektu Jeden svět na školách. Součástí projektu byla projekce filmu Nikomu jsem neublížil, poté následovala beseda s Mgr. Evou Chudejovou, vedoucí porubské pobočky Městské knihovny Ostrava na Vietnamské ulici. Akce se zúčastnili studenti 4. ročníku studijního oboru Obchodní akademie, A 4.B.

Nikomu jsem neublížil – Pavel Křemen (několi poznámek ke shlédnutému filmu)

Odhaduje se, že v době komunismu spolupracovalo se Státní bezpečností (StB) v nějaké formě až dvě stě tisíc lidí. Jak je možné, že se řadoví občané v takovém množství zaprodávali zločinnému režimu? Jaké byly nejčastější motivy jejich kolaborace a jak své jednání hodnotí s odstupem let? Na tyto a další otázky v něm vypovídají i samotní bývalí důstojníci StB, kteří konfidenty verbovali a následně řídili. Každý se ke své minulosti staví po svém – ale většina z nich ve filmu allibisticky prohlašuje, že vědomě „nikomu neublížili“. Jednou z klíčových postav dokumentu je i režisérovův kamarád, bývalý novinář Jaroslav Kolář. V dobách totality zapálený ekolog, člen punkové skupiny a signatář dokumentu Několik vět se poprvé veřejně přiznává k několikaleté intenzivní spolupráci s StB, kdy jako agent donášel na své blízké. Dokument působivě ilustruje, jak rafinovanými způsoby komunismus korumpoval lidské charaktery.

Mgr. Jana Kondeková