Simulace zastupitelstva a výlet do Evropského parlamentu březen, duben 2024

8.března 2024 se 7 našich studentů zúčastnilo dalšího ročníku  tzv. Simulace zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Organizátorem jsou Mladí demokraté. Je to spolek lidí, kterým není lhostejný vývoj v naší zemi. Svou činností chtějí podporovat rozvoj občanské společnosti a zvyšovat zájem mladých lidí o veřejné dění.

Jednou z řad aktivit je i tzv. Simulace zastupitelstva, ve které si studenti vyzkoušeli role politiků i s projevy.

Ti nejúspěšnější byli vybráni na zájezd do Evropského parlamentu.

Zájezdu se zúčastnil i náš student Ondřej Kocián z 2.A

Jeho postřehy: Vyrazili jsme 9.4. k večeru a přijeli jsme 13.4. nad ránem. První den jsme strávili v Gentu, nádherném historickém městečku. Odpoledne následovat přejezd do Bruselu, prohlídka Atomia a procházka městským centrem. Většinu následujícího dne jsme strávili v Evropském parlamentu s europoslancem Marcelem Kolajem na přednášce Fungování Evropského parlamentu. Poslední den byla na programu prohlídka Lucemburku. Ke konci dne jsme se vydali zpět domů.

Celý zájezd byl obrovskou zkušeností a už teď se těším na další ročník Simulace zastupitelstva.

Mgr. Jana Kondeková, Ondřej Kocián, 2.A

Fotogalerie