Ekonomická olympiáda

Institut ekonomického vzdělávání pořádal v letošním školním roce V. ročník Ekonomické olympiády. Této středoškolské soutěže se zúčastnili studenti 3. ročníků. Testování proběhlo on-line formou [...]

LOGO Contest

LOGO Contest“ v hodině TEA V rámci online výuky propojili studenti 1.C hodinu technické angličtiny s hodinou hardwaru, přidali do ní své kreativní myšlení a svou [...]