Přijímačky na VŠ nanečisto

V květnu 2024 SCIO nabídlo zdarma testy OSP a ANJ určené ke studiu na vysoké škole.

Studenti 2. a 3. ročníků využili tuto možnost a buď v rámci ZSV, či z domácího prostředí vyplnili test OSP. Třeťáci se s touto podobou testu setkají za půl roku v rámci tzv. Národních srovnávacích zkoušek, přijímacích zkoušek na řadu vysokých škol.

Náš test obsahoval 32 úloh a na řešení bylo stanoveno 40 minut. U každé otázky byla jen jedna správná odpověď. Za správnou odpověď jste získali bod, za špatnou jste třetinu bodu ztratili.

Testování proběhlo od 5. do 17.5.2024.

Práce v realitě probíhá bez kalkulaček. Je dovoleno používat prázdný papír na poznámky a pomocné výpočty.

A s jakými otázkami se studenti setkali? Prvních 16 otázek bylo češtinářských – příklady – doplňování slov do vět, významové vztahy, určit části, které nejsou v souladu s celkovým vyzněním textu, vybrat tvrzení, které, vyplývá z uvedeného textu, vybrat tvrzení, které odporuje uvedenému textu.

Další otázky byly matematické – příklady – porovnání hodnoty, aritmetický průměr, funkce, slovní úlohy.

Hodnocení studenti dostali hned po vyplnění textu.

Za sekci ZSV jsme rády, že si studenti mohli vyzkoušet test, se kterým se řada uchazečů o vysokoškolské studium ze  současných 3. ročníků setká v placené podobě za půl roku.

Ještě krátká zmínka obecně: Co jsou SCIO testy?

SCIO testy, známé také jako Národní srovnávací zkoušky (NSZ), nahrazují nebo doplňují přijímačky na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku. Znamená to, že některé fakulty berou výsledky SCIO testu jako plnohodnotné pro přijímací řízení a na základě vašeho výsledku vás (ne)přijmou.

Mgr. Jana Kondeková, Mgr. Veronika Piterková, PhDr. Ladislava Pechová
Fotogalerie Michaela Veselská, 3.B

Fotogalerie