Akreditace Erasmus č. 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187214

Evropská Unie

Národní agentura udělila naší škole

akreditaci Erasmus č. 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187214

v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Akreditace se uděluje na období 1. 2. 2024 až 31. 12. 2027.

Navazujeme tak na zkušenosti ze 3 úspěšně ukončených dvouletých projektů Erasmus (2014, 2016, 2019) a 1 právě probíhajícího projektu ročního 2023. Za toto období dostalo příležitost absolvovat zahraniční stáže v irském Dublinu celkem 133 žáků naší školy spolu s doprovodnými osobami – pedagogickými pracovníky, kteří vykonávali monitoring na 6 turnusech stáží a další 2 absolvovali kurzy v zahraničí. Jeden učitel absolvoval jazykový kurz English Language Course for Education v Itálii a další pak odborný kurz 3D Printing and Robotics in Education na Krétě.

Získáním akreditace dostanou v každém následujícím školním roce až do roku 2027 příležitost zapojit se do zahraničních mobilit jak žáci, tak pedagogové. Absolvováním zahraničních stáží chceme u žáků dosáhnout zlepšení jejich odborných a jazykových kompetencí a také tzv. měkkých dovedností (aktivní přístup a ochota učit se novým věcem, samostatnost, kreativní myšlení, schopnost týmové práce, asertivní jednání, sebereflexe, komunikační dovednosti a další). Učitelé si budou rovněž prohlubovat své odborné a digitální kompetence, budou v zahraničí získávat zkušenosti s trendy v oblastech informačních technologií a v oblastech disciplín odpovídajících oboru obchodní akademie. Samozřejmě se současně zdokonalí v anglickém jazyce.

Ing. Marie Katapodisová
ředitelka školy

Certifikát: Akreditace Erasmus