Aktivity ke Dni Země 2024 na OA Poruba

V měsíci dubnu se naše škola různými způsoby zapojila do aktivit ke Dni Země, který je stanoven na 22. 4. na celém světě. Studentky třídy 1. A začaly úklidem odpadků kolem školy a nasbíraly 3 pytle různého odpadu, který průběžně třídily.   

Další aktivitou byla úprava školní zahrady se studentkami ze třídy 1. A.

Koordinátor EVVO vyhlásil soutěž pro studenty 1. ročníků v rámci předmětu Biologie a ekologie ve tvorbě plakátů na téma Zachraňme naši planetu, kde studenti mohli projevit své kreativní schopnosti. Nejlepší práci vytvořil Filip Maksymiv z 1. A.

Naši planetu a třídění odpadů jsme symbolicky podpořili uspořádáním akce Žlutý den pro planetu, kdy učitelé, administrativní pracovníci a studenti přišli do školy ve žlutém oblečení nebo alespoň vyjádřili podporu třídění plastů žlutým doplňkem. Zvítězila třída 3. A a spolu s dalšími účastníky dostali sladkou odměnu.

Mgr. J. Dorotíková

Fotogalerie