Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge Assessment English

Naše škola se stala od června 2023 partnerem Cloverleaf – autorizovaného centra jazykových zkoušek Cambridge Assessment English. Na základě smluvního vztahu se zkoušky mohou konat v prostorách autorizovaného centra na Dolní 31, Ostrava-Zábřeh nebo na naší adrese Polská 1543/6, Ostrava-Poruba, kde umožňujeme jejich složení prostřednictvím PC. Některé zkoušky mohou být uplatněny jako tzv. nahrazující zkoušky z anglického jazyka v rámci profilové části maturitní zkoušky. MŠMT zveřejňuje na každý rok, které standardizované zkoušky budou jako nahrazující uznány. Bližší informace podá PhDr. Ladislava Pechová, vedoucí předmětové komise cizích jazyků. Koordinátorem Cambridge zkoušek je paní Mgr. Jana Kondeková (jana.kondekova@oa-poruba.cz, tel.: 597 317 790, kl. 230), která administruje hromadné přihlášky, dojednává s centrem termíny zkoušek, zajišťuje platby, spolupracuje na harmonogramu zkoušky, atd..

Všem zájemcům o tyto mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge Assessment English, ať už jde o naše studenty nebo také širokou veřejnost, přejeme jejich úspěšné složení.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

Nejbližší nabízené termíny zkoušek

Zkouška Termín konání Trvání písemné části Základní cena
B1 Premilitary pondělí 6. 5. 2024 2 h 45 min. 3 090,– Kč
B2 First  úterý 7. 5. 2024                   4 h 4 609,– Kč