Ocenění nejlepších studentů Ostravy-Poruby

Každoročně nás oslovuje Městský obvod Poruba s žádostí o návrh studenta naší školy, který by si zasloužil ocenění. Z řad mých studentů jsem pro tento ročník vybrala Marka Ožanu.

Marek byl oceněn za své vynikající studijní výsledky po celou dobu studia a úspěšné zapojování do soutěží, jako je odborná soutěž Ekonomický tým, kde získal 1. místo v kraji a 2. místo v rámci ČR. Kromě toho exceloval i v českém jazyce, matematice a dalších předmětech.

Marek také velmi aktivně pracoval ve Školním parlamentu a při sbírkách na dobročinné účely. Jeho čestnost, pracovitost a ochota vždy pomoci ho činily vzorem pro ostatní studenty.

Jsem hrdá na to, že Marek Ožana získal toto zasloužené ocenění a děkuji mu za příkladnou reprezentaci naší školy.

Ing. Barbara Barošová – třídní učitelka

Ocenění nejlepších studentů Ostravy-Poruby