Zaměstnanci

Vedení školy

Ing. Marie Katapodisová
ředitelka školy
Email Email: marie.katapodisova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: 597 317 791

RNDr. Marcela Kepáková
zástupkyně ředitelky
Email Email: marcela.kepakova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: 597 317 792

Správní zaměstnanci

Ing. Denisa Marejková
ústředna, sektetariát
Email Email: info@oa-poruba.cz
Phone Telefon: 597 317 790

Šárka Kunčická
bezpečnostní referentka
Email Email: sarka.kuncicka@oa-poruba.cz
Phone Telefon: 597 317 793

Lucie Tomisová
hospodářka
Email Email: lucie.tomisova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: 597 317 793

Ing. Lenka Barczoková
ekonomka, účetní
Email Email: ucetni@oa-poruba.cz
Phone Telefon: 597 317 794

Pedagogický sbor

Ing. Barbara Barošová (Ba)
třídní učitelka 4. A
Email Email: barbara.barosova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 214

Kabinet: D310
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty:
EKO, UPC, UCE

Mgr. Eva Bosová (Bs)
třídní učitelka 4. B
Email Email: eva.bosova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 229

Kabinet: D117
Předmětová komise: přírodovědná
Vyučované předměty:
MAT, CHE

Mgr. Jolanta Dorotíková (Do)
třídní učitelka 1. A
kordinátorka EVVO
Email Email: jolanta.dorotikova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 210

Kabinet: C105
Předmětová komise: přírodovědná
Vyučované předměty:
TEV, ZEM,

Mgr. Monika Dvořáková (Dv)
Email Email: monika.dvorakova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 215

Kabinet: D312
Předmětová komise: přírodovědná, společenskovědní
Vyučované předměty:
MAT

Ing. Yvona Fidzinská (Fz)
Email Email: yvona.fidzinska@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 213

Kabinet: D112
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty:
EKO, UCEUPC

Mgr. Bronislava Grebíková (Gb)
třídní učitelka 4. B
Email Email: bronislava.grebikova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 208

Kabinet: D215
Předmětová komise: společenskovědní, cizích jazyků
Vyučované předměty:
CJL

Ing. Marie Grygarová (Gg)
třídní 3. B
Email Email: marie.grygarova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 208

Kabinet: D215
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty:
PEK, EKO, MAK

Mgr. Zuzana Horklová (Hr)
Email Email: zuzana.horklova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 208

Kabinet: D215
Předmětová komise: společenskovědní
Vyučované předměty:
CJL, DEJ, , CCJ

Mgr. Monika Chvostková (Chv)
Email Email: monika.chvostkova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 215

Kabinet: D312
Předmětová komise: přírodovědná
Vyučované předměty:
MAT, MAC, FYZ,

Ing. Jiří Kalousek (Kl)
koordinátor ICT
Email Email: jiri.kalousek@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 215

Kabinet: D312
Předmětová komise: odborných IT předmětů
Vyučované předměty:
OPS, PWA, R3D

Ing. Marie Katapodisová (Kp)
ředitelka školy
Email Email: marie.katapodisova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 206

Kabinet: D212
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty:
PEK,

Mgr. Marie Kavková (Kv)
Email Email: marie.kavkova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 221

Kabinet: A2205
Předmětová komise: cizích jazyků
Vyučované předměty:
RUJ

RNDr. Marcela Kepáková (Kk)
zástupkyně ředitelky školy, koordinátorka tvorby a aktualizace ŠVP
Email Email: marcela.kepakova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 203

Kabinet: D209
Předmětová komise: přírodovědná
Vyučované předměty:
MAT,

Ing. Petr Klimša (Km)
třídní učitel 2. C
Email Email:petr.klimsa@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 215

Kabinet: D312
Předmětová komise: odborných IT předmětů
Vyučované předměty:
PRG, , PCS

Mgr. Karolína Kofránková (Kf)
třídní učitelka 1. B
školní metodik prevence
Email Email: karolina.kofrankova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 210

Kabinet: C105
Předmětová komise: cizích jazyků, přírodovědná
Vyučované předměty:
ANJ, , TEV, BIE

Mgr. Jana Kondeková (Ke)
třídní učitelka 3. C
Email Email: jana.kondekova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 230

Kabinet: D114
Předmětová komise: cizích jazyků, společenskovědní
Vyučované předměty:
ANJ, ZSV

Ing. Jana Krejčí (Kj)
garant odborných praxí
Email Email: jana.krejci@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 219

Kabinet: A1306
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů, odborných IT předmětů,
Vyučované předměty:
DAN, ICT, UCE,

Ing. Liběna Krchňáková (Kch)
Email Email: libena.krchnakova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 214

Kabinet: D310
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů, odborných IT předmětů
Vyučované předměty:
ASW, ICT, NDM, STA

Mgr. Michaela Kubáčková (Kb)
Email Email: michaela.kubackova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 230

Kabinet: D114
Předmětová komise: cizích jazyků
Vyučované předměty:
ANJ, TEA,

Mgr. Kristina Vantuchová (Vt)
třídní učitelka 1. C
Email Email: kristina.vantuchova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 208

Kabinet: D215
Předmětová komise: společenskovědní, cizích jazyků
Vyučované předměty:
ANJ, TEA

Ing. Martina Mertová (Mt)
třídní učitelka 3. B
Email Email: martina.mertova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 214

Kabinet: D310
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty:
EKO, UCE

Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D. (Ou)
Email Email:ales.oujezdsky@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 229

Kabinet: D117
Předmětová komise: odborných IT předmětů
Vyučované předměty:
ICT, TWS, HDW

PhDr. Ladislava Pechová (Pe)
výchovná poradkyně
Email Email: ladislava.pechova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 204

Kabinet: D210
Předmětová komise: cizích jazyků
Vyučované předměty:
KAJ, ANJ, ZSV>

Mgr. Veronika Piterková (Pt)
Email Email: veronika.piterkova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 208

třídní učitelka 1. B
Kabinet: D215
Předmětová komise: cizích jazyků, společenskovědní
Vyučované předměty:
CJLZSV

Mgr. Eva Pražanová (Pn)
Email Email: eva.prazanova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 230

třídní učitelka 1. A
Kabinet: D114
Předmětová komise: cizích jazyků
Vyučované předměty:
ANJ, NEJ

PaedDr. Dagmar Richterová (Ri)
Email Email: dagmar.richterova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 221

Kabinet: A2205
Předmětová komise: cizích jazyků, společenskovědní
Vyučované předměty:
RUJ, NEJ>>

Ing. Petra Sedlářová (Sl)
třídní učitelka 3. A
Email Email: petra.sedlarova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 214

Kabinet: D310
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty:
UCE, EKO, DAN

Mgr. Marie Sikorová (Si)
Email Email: marie.sikorova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 219

Kabinet: A1306
Předmětová komise: společenskovědní
Vyučované předměty:
CJL, DEJ, CCJ

Ing. Helena Svršková (Sš)
Email Email: helena.svrskova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 215

Kabinet: D312
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty:
EKO, MAK, OSF, UCE,

Ing. Radim Štefan (Šf)
Email Email: radim.stefan@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 229

Kabinet: D117
Předmětová komise: odborných IT předmětů, přírodovědná
Vyučované předměty:
MLM, ICT, ZPDPCG

Ing. Věra Štverková (Šv)
třídní 4. C
Email Email: vera.stverkova@oa-poruba.cz
Phone Telefon: klapka 213

Kabinet: D113
Předmětová komise: odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty:
EKO, UPC, UCE, PRA