Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

VYHLÁŠENÍ I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2024/2025 PDF

152,6 kB

KRITÉRIA I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2024/2025 PDF

146,1 kB

Kalkulačka hodnocení prospěchu ze ZŠ (možnost výpočtu bodů za prospěch)

Průměrný prospěch 1. pololetí 8. ročník: ,
Průměrný prospěch 2. pololetí 8. ročník: ,
Průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročník: ,
Vypočítat body

Hodnocení prospěchu za 1. i 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku je pro naši školu nezbytnou PŘÍLOHOU Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, protože body za prospěch jsou součástí našich kritérií přijímacího řízení.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.prihlaskynastredni.cz

Termín podávání přihlášek je od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

Pokud má zákonný zástupce možnost ověření elektronické identity, PODEJTE PROSÍM ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU prostřednictvím systému www.dipsy.cz. Tato forma podání má veškeré výhody a přestavuje úsporu času a peněz pro uchazeče i pro školu.

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy


Přípravné kurzy

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2024/2025
PDF

168 kB

PŘIHLÁŠKA


na přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a literatury
Word


na přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky
Word

Počty přihlášených/přijatých v min. šk. roce