ZAHRADA PRO NÁS – MY PRO ZAHRADU

V letošním školním roce jsme uspěli s žádostí o získání prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu EVVO, konkrétně  na realizaci projektu „Zahrada pro nás – my pro zahradu“. Hlavním cílem projektu je vybudování školní zahrady, kde budou mít žáci možnost se vzdělávat teoreticky i prakticky v oblasti EVVO.  Žáci se budou do projektu aktivně zapojeni. Nejdříve budou v rámci školní soutěže zpracovávat návrh zahrady, který vyhodnotí porota složená z vyučujících. Následně budou připravovat terén, upravovat osazovanou plochu, provádět vlastní výsadbu a zakomponování zahradních prvků. O zahradu pak budou systematicky pečovat.

Školní zahrada bude dlouhodobě sloužit k výuce přírodovědných předmětů ve venkovním prostředí. Bude poskytovat studijní materiál k tvorbě seminárních prací o rostlinách i drobném ptactvu v rámci průřezového tématu ŠVP Člověk a životní prostředí. Efektem projektu bude přidaná hodnota ve vědomostech a praktických dovednostech žáků z oblasti živé a neživé přírody, větší motivace k získávání informací o přírodě, o životním prostředí a hlavně vytváření kladných postojů v rámci péče o životní prostředí, a to i celosvětově. Počítáme s minimálně desetiletou udržitelností projektu soustavnou péčí o rostliny, jejich případnou obnovou a základní údržbou zahrady.

Mgr. J. Dorotíková, školní koordinátorka EVVO