OA Ostrava-Poruba FAKULTNÍ ŠKOLOU Ekonomické fakulty VŠB-TUO

Na základě dosavadní spolupráce a splnění daných kritérií získala naše škola statut „Fakultní škola Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava“. Tento prestižní statut je udělován školám, kde je realizována kvalitní výuka předmětů z oblastí ekonomických disciplín a podpůrných metodických předmětů.  Výuku těchto předmětů zajišťují kreativní pedagogové, kteří se zároveň podílejí na spolupráci s vysokoškolskými odborníky v dané oblasti, aktivně komunikují s fakultou a jejich výuka je na vysoké profesionální úrovni jak po stránce obsahové, tak z hlediska uplatňování moderních metod výuky.

Statut „Fakultní škola“ pro nás představuje formu úzké spolupráce s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO v těchto oblastech:

  • podpora zájmu našich žáků pokračovat v navazujícím terciárním vzdělávání v Moravskoslezském kraji a zejména na Ekonomické fakultě VŠB-TUO,
  • vzájemná spolupráce našich a vysokoškolských pedagogů a zapracování sdílených zkušeností do školních vzdělávacích plánů,
  • účast na společných grantových projektech výzkumného a pedagogického charakteru,
  • účast na soutěžích a exkurzích,
  • podpora středoškolské odborné činnosti,
  • spolupráce na vypracování a posouzení závěrečných a ročníkových prací,
  • vzájemná spolupráce při rozvíjení mezinárodních kontaktů a vytváření mezinárodního výukového prostředí,
  • podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů,
  • cílená podpora talentovaných a nadaných žáků,
  • spolupráce v oblasti přijímacího řízení na vysokou školu.

V současné době má naše spolupráce konkrétní obrysy především v projektu NICE (Network for Interinstitutional Cooperation in Entrepreneurial Education), v jehož rámci probíhají pro naše studenty přednášky z oblasti účetnictví a daní, zajišťované odborníky z Ekonomické fakulty. Jde o mezinárodní projekt čtyř zemí – Polska, Maďarska, Slovenska a ČR, který je zaměřen na vzájemnou spolupráci studentů, jejich kreativitu, logický postup a efektivní řešení problémů. Cílem je podpora oblíbených aktivit ve výuce jako jsou diskuse, týmová práce, hra, experiment, prezentace vlastních projektů.

Ing. Martina Mertová, vyučující odborných ekonomických předmětů