ECDL

Co je ECDL

ECDL – European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označovaný jako ICDL – International Certification of Digital [...]

Cena ECDL

Index ECDL Select libovolné moduly M1 až Mx (x – je v současnosti 17) Doklad opravňující uchazeče o ECDL testování přihlásit se k testu, akreditovaný [...]

Testujeme tyto moduly ECDL

Bezpečné používání informačních technologií Modul M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v [...]