Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy

V úterý 17. června 2014 naši tři studenti představili své práce na projektovém dni pořádaném v rámci projektu Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy.

Kryštof Čeporan a Petr Poloch představil práci na téma Západy Slunce na jiných planetách a Jaroslav Strakoš na téma Nanotechnologie.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší (žáci základních škol a nižších ročníků osmiletých gymnázií) a starší (studenti středních škol).

Pětičlenná porota sestavená z pedagogů partnerských škol a lektorů planetária hodnotila jak odbornou stránku zpracovaného úkolu, tak tvůrčí přístup řešitelů, způsob a formu prezentace i celkový dojem.

30 nejlepších prezentujících bylo nominováno k účasti na třídenní exkurzi po zajímavých českých vědeckých nebo vědu popularizujících institucích.

Mezi vybranými jsou také naši studenti Kryštof Čeporan a Petr Poloch, kteří se třídenní exkurze zúčastnili ve dnech 22. – 24. 6. 2014. Doprovázela je také jejich vyučující Mgr. Monika Chvostková.

Mgr. Monika Chvostková