Ocenění pisatelů školního parlamentu 1.-3. ročníky květen 2024

Ve čtvrtek 16.5.2024 proběhlo v ředitelně slavnostní ocenění pisatelů školního parlamentu.

Paní ředitelka poděkovala zástupcům studentů 1.-3. ročníků za pravidelné příspěvky na stránky školy.

Popřála hodně zdaru při uzavírání 2. pololetí a pěkné letní prázdniny.

V tomto školním roce se s Vámi loučíme a přejeme všem odpočinkové  prázdniny, ale i hodně štěstí maturantům mnohem dříve než v minulých letech. Důvodem jsou odjezdy na praxi do Dublinu ve 2 turnusech, maturity a místní praxe.

Pokud Vás příspěvky Anety, Lucky F., Hanky, Elišky, Patrika, Lucky P., Sofie, Daniela, Kryštofa, Adély a Kuby zaujaly či potěšily, děkujeme.

Adéle a Kubovi posíláme pozdravy do Dublinu.

Odměny opět poskytlo SRPOA při naší škole. Studenti dostali dárkovou kartu z Kauflandu v hodnotě 100 Kč.

 

Mgr. Jana Kondeková, garant školního parlamentu
Fotogalerie Lucie Tomisová

Fotogalerie