Základní údaje

Název střední školy: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Adresa: Polská 1543/6; 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 00602094
Bankovní spojení: Číslo účtu: 19-3251110267
Kód banky: 0100
Komerční banka, expozitura Ostrava-Poruba
Studijní obory (KKOV): Obchodní akademie (63-41-M/02)
Informační technologie (18-20-M/01)
Forma vzdělávání: Denní
Délka vzdělávání: 4 roky
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Logo Moravskoslezského kraje Organizace Obchodní akademie Ostrava-Poruba je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Poskytujeme střední odborné vzdělání v oblasti ekonomiky a informatiky, které je ukončeno maturitní zkouškou. Školní budova je v klidném prostředí 5. porubského obvodu v prostředí zeleně s výbornou dopravní dostupností.

Historie naší školy spadá až do roku 1905 a máme tu čest pokračovat v tradici středního ekonomického školství v Ostravě.

V současnosti době žijeme moderními změnami a trendy ve vzdělávání. Aplikujeme aktivní metody výuky s využíváním PC, dataprojektorů, interaktivních tabulí, audio zařízení, interaktivního 3D diaprojektoru včetně e-learningové formy učení v prostředí Moodle. Jsme akreditovaným střediskem ECDL. Kromě tohoto mezinárodně platného certifikátu (tzv. řidičák na počítači) získávají naši studenti další certifikáty a osvědčení, např. SCATE z anglického jazyka, certifikát uživatele právního informačního systému CODEXIS a účetního systému MONEYS3, EUROPASS osvědčení o vystudovaném oboru v cizím jazyce.

Pro rozvoj vzdělávání i materiálního vybavení školy získáváme značné prostředky z evropských projektů. Úspěšně se také zapojujeme do množství republikových i mezinárodních programů a soutěží. Výrazný mezinárodní úspěch, vítězství našeho studenta v týmové aktivitě Junior Achievement v Bruselu, nám přinesl i ocenění zřizovatele „Nejúspěšnější žák středních škol“. Naši žáci nejsou lhostejní k potřebám jiných a každoročně se zapojují do veřejných humanitárních aktivit a sbírek. To, že neváhají pomoci spoluobčanům v nouzi, svědčí Školní cena Fair play, udělená našemu studentovi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT a Českým olympijským výborem. Za vynikající výsledky ve svém oboru a dlouholetou pedagogickou práci byl rovněž oceněn Medailí MŠMT náš vyučující matematiky.

Ke studiu pro příští školní rok nabízíme maturitní obor OBCHODNÍ AKADEMIE, ve kterém získávají studenti odborné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, podnikání, daňového systému, informační technologie, práva, marketingu, obchodu, managementu, administrativy, bankovnictví, ekonomie státu aj. Uplatňují se ve všech formách společností a institucí v širokém spektru pracovních pozicí, např. ekonom, účetní, daňový poradce, bankovní a pojišťovací pracovník, úředník veřejné správy, personalista, marketingový pracovník, asistent-sekretářka, obchodní zástupce, střední manažer firmy.
Studenti dalšího nabízeného oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se vzdělávají teoreticky i prakticky v oblasti hardwaru, softwaru, počítačových sítí, operačních systémů, objektového programování, vytváření webových stránek a internetových aplikací v PHP, fotografování, práce s grafickým editorem, animací, zpracování zvuku a videa. Protože jde o obor s ekonomickým zaměřením, získávají také základní znalosti potřebné k podnikání.

Studium obou oborů je doplňováno měsíční odbornou praxí v reálném prostředí firem, adaptačními kurzy, lyžařskými a jazykově-poznávacími kurzy do zahraničí.
Podle procenta úspěšnosti u státní maturitní zkoušky 2012 u ekonomicky zaměřených SŠ obsadili naši studenti 1. příčku v kraji a 3. příčku v republice.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka