Stejnopisy vysvědčení

Při ztrátě vysvědčení mohou naši absolventi požádat o vystavení stejnopisu. Ve spisovně máme uloženy maturitní protokoly a třídní výkazy od školního roku 1953/1954 do současnosti.

Po doručení žádosti o vystavení stejnopisu (osobně nebo poštou) na sekretariát a uhrazení poplatku (osobně nebo na účet 19-3251110267/0100, KS 0308, VS školní rok) bude stejnopis vyhotoven a připraven k osobnímu převzetí nebo zaslán poštou.

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení
filetype_word

23,54 kB

Osobní údaje obsažené v žádosti o vystavení stejnopisu vysvědčení budou zpracovávány Obchodní akademií, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace pouze pro účely plnění práv a povinností souvisejících s archivní a spisovou službu. K jiným účelům nebudou tyto osobní údaje použity. Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy a podrobné informace o ochraně osobních údajů má uvedeny na svých oficiálních webových stránkách www.oa-poruba.cz.

Tabulka pro výpočet poplatku:

maturitní vysvědčení
(cena v Kč)
ročníkové vysvědčení

(cena v Kč)

*)vysvědčení jsou zasílána doporučeně do vlastních rukou s dodejkou
poštovné je účtováno dle aktuálního ceníku České pošty
Vyhledání podkladů ve spisovně
Vyhotovení stejnopisu za 1ks vysvědčení
Spotřební materiál za 1 ks vysvědčení
50,00
35,00
15,00
60,00
35,00
5,00
Celková cena za vystavení 1ks vysvědčení + poštovné *)
100,00 100,00

Potvrzení o studiu k žádosti o důchod

V případě potřeby potvrzení o studiu jako přílohy k žádosti o důchod volejte na sekretariát tel. č. 597 317 790.