Přednášky a besedy

GIS DAY

Geografický informační systém GIS je počítačový systém, který umožňuje získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat a přenášet vzájemné prostorové souvislosti společně s vlastními údaji o objektu. [...]