Přednášky a besedy

Beseda ÚMOb Poruba

Beseda s tajemníkem a tiskovým mluvčím Úřadu městského obvodu Poruba V pátek 1. června se studenti všech druhých ročníků v rámci výuky ZSV zúčastnili krátké besedy [...]

SCIENCESHOW 2018

Minulý týden proběhla na VŠB-TUO v rámci mezinárodní konference SCIENCESHOW 2018 výměna zkušeností mezi vědátory, popularizátory a zástupci sience center.  Konference obsahovala přednášky a [...]