Přednášky a besedy

Global Money Week 2019

Dne 26. 3. 2019 se v knihovně města Ostravy konal  Global Money Week. Jednalo se o interaktivní seminář  a přednášku  pro studenty středních škol. Byla [...]

Beseda ÚMOb Poruba

Beseda s tajemníkem a tiskovým mluvčím Úřadu městského obvodu Poruba V pátek 1. června se studenti všech druhých ročníků v rámci výuky ZSV zúčastnili krátké besedy [...]