Přednášky a besedy

Art & Science

Akci Art & Science uspořádala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava s cílem podpořit vzdělání, vědu, výzkum, kreativní myšlení, tvořivost a umění. [...]

OSF přednáška

Žáci třídy 3. B dne 17. 4. 2023 absolvovali lekci finanční gramotnosti, kterou prezentovala za investiční společnost Partners lektorka Ing. Veronika Kuśová. Finanční skupina [...]

NICE 2023

I v tomto roce jsme navázali na spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB–TUO v rámci projektu Network for Interinstitutional Cooperation in Entrepreneurial Education (Síť pro interinstitucionální [...]