Společně v Evropské unii

Na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia ze dne 05. 09. 2006 byl projekt s názvem „Společně v Evropské unii“ schválen k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA Česká republika – Polsko.

Projekt je částí dlouhodobé spolupráce mezi Obchodní akademií Ostrava-Poruba a polským partnerem – Zespol szkol ekonomicznych Wodzislaw. Spolupráce pokračuje od roku 1996. Společné akce umožnily mladým lidem navázat kontakty a poznat své vrstevníky na polské straně. Společná setkání vedla k vzájemnému poznání, sportovnímu i kulturnímu vyžití, poznání způsobu života v sousední zemi. Studenti měli možnost vidět zajímavá místa v regionu Silesia.

Dne 24. 10. 2006 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Zorganizovala OA v prostorách své tělocvičny. Studenti soutěžili poprvé v tomto sportovním odvětví s velkým zápalem a těší na další utkání.

31. 01. – 02. 02. 2007 proběhly lyřařské závody v polské Istebné. Připravil ZSE. Tradiční lyžařské závody se těší velké oblibě na obou školách. Příznivé sněhové podmínky umožnily účastníkům užít si lyžování a porovnat si schopnosti v této disciplíně.

Dne 30. 03. 2007 jsme uspořádali akci naší školy s názvem „Český den“. První část programu prezentace České republiky proběhla ve školní aule. Poté pokračovalo představení v tělocvičně školy, kde studenti OA předvedli své záliby a zájmy – zpěv, tanec, bojová umění, hru na hudební nástroje, přednes, jazykové schopnosti. Polským hostům jsme nabídli tradiční český oběd – vepřo knedlo zelo. Příjemné a zajímavé dopoledne se všem líbilo.

Dne 03. 04. 2006 se uskutečnila akce naší školy zaměřená na sport – Mezinárodní turnaj ve volejbale a florbale. Podle vyjádření účastníků bylo celé sportovní klání zdařilé a motivovalo k lepším výsledkům na příštím turnaji.

24. 04.se studenti utkali v tenise v Žorach. Turnaj připravil ZSE. Sportovní výkony a sportovní chování všech zúčastněných svědčí o tom, že je vzájemná utkání zaujala.

Turistická výprava s řadou soutěží Rajd Monte ekonom proběhla 01. 06. 2007 v Brenne. Pochod zorganizoval ZSE a byl oživen brannými a ekologickými prvky – hod míčkem, střelba ze vzduchovky, skok do dálky, přes švihadlo a dalšími. Každý z účastníků měl příležitost vyzkoušet si své schopnosti a rovněž obdivovat nádherné výhledy v polských Beskydwch. Akce měla příznivý ohlas.

Společný výlet na místa : Dolní Lomná – prales Mionši, Velký Javorový se uskutečnil 06. 06. 2007. Zorganizovala OA. Byli zajištěni průvodci pralesem v čekém i polském jazyce. Všem účastníkům se v tété části Beskyd velmi líbilo.

Poznávání přírody v euroregionu Silesia – Radhošť, Pustevny jsme realizovali 19. 06. 2007. Organizovala OA. Turistický pochod na vrchol Radhošť za pěkného počasí, kaple Cyrila a Metoděje, socha Radegasta, oběd v restauraci Libušín s výzdobou obrazů M. Alše udělaly velmi příznivý dojem na všechny účastníky.

26. 09. 2007 se konala akce „Den ZSE“ (polský den), kde předvedli svoje zájmy a záliby studenti partnerské školy a proběhly soutěže o hodnotné ceny. K výborné atmosféře setkání přispěli i naši studenti svým krátkým vystoupením.

Věříme, že spolupráce přispěje k přípravě studentů na život ve společné Evropě.

Logo - Euroregion Silesia Logo - Evropské unie