Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se sídlem Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 00602094 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Stanovisko k testování tělesné zdatnosti žáků
PDF

277,9 kB

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 pro Obchodní akademii, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, společnost Moore Advisory CZ s. r. o. 

Kontaktní údaje na pověřence: 

Název  Moore Advisory CZ, s.r.o. 
IČO:  09692142 
Sídlo:  Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 
Datová schránka:  q4hs4wu 
 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
 
 
Ing. Petr Štětka 
petr.stetka@moore-czech.cz 
+420 734 647 701