Žáci a rodiče

Dokumenty

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ za druhé pololetí školního roku 2019/2020. PRAVIDLA PRO KONZULTACE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE od 11. května 2020 [...]