Žáci a rodiče

Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny 2019/2020 167,4 kB Školní řád 2019/2020 332,0 kB Studijní plány platné do roku nástupu 2018/2019 137,6 kB [...]

Poradenské služby

Ve škole jsou poskytovány poradenské služby výchovným poradcem a školním metodikem prevence. V případě výukových problémů se můžete obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu. Kontakty [...]

Odborná praxe

Naši studenti ve třetím a čtvrtém ročníku povinně absolvují odbornou praxi ve firmách, kde uplatňují své teoretické a praktické znalosti získané při výuce. [...]