Žáci a rodiče

Maturitní zkouška

Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro jarní a podzimní zkušební období roku 2019 Celek praktické zkoušky Obsah [...]

Poradenské služby

Ve škole jsou poskytovány poradenské služby výchovným poradcem a školním metodikem prevence. V případě výukových problémů se můžete obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu. Kontakty [...]

Odborná praxe

Naši studenti ve třetím a čtvrtém ročníku povinně absolvují odbornou praxi ve firmách, kde uplatňují své teoretické a praktické znalosti získané při výuce. [...]