Žáci a rodiče

Dokumenty

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ za druhé pololetí školního roku 2019/2020. PRAVIDLA PRO KONZULTACE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE od 11. května 2020 [...]

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Jako kariérová poradkyně studentům poskytuji informace o přijímacím řízení na VŠ a individuální konzultace v této oblasti. Kontakt: PhDr. Ladislava Pechová, výchovná [...]

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška 2022 Maturitní zkouška 2021 Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2021 Maturitní zkouška 2020 Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2020 Maturitní zkouška 2019 Kritéria [...]