Partnerstvím k porozumění

Na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia ze dne 17. 09. 2009 byl projekt s názvem „Partnerstvím k porozumění“ schválen k financování z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. 2007 – 2013.

Projekt je částí dlouhodobé spolupráce mezi Obchodní akademií Ostrava-Poruba a polským partnerem – Zespol szkol ekonomicznych Wodzislaw. Spolupráce pokračuje od roku1996. Společné akce umožnily mladým lidem navázat kontakty a poznat své vrstevníky na polské straně. Společná setkání vedla k vzájemnému poznání, sportovnímu i kulturnímu vyžití, poznání způsobu života v sousední zemi. Studenti měli možnost vidět zajímavá místa v regionu Silesia.

Dne 06. 11. 2009 se uskutečnila první aktivita projektu – turnaj ve volejbale a florbale. Organizátorem akce byla Obchodní akademie Ostrava- Poruba. Utkání byla sehrána v prostorách naší tělocvičny. Studenti soutěžili s velkým zápalem a těší na odvetu v příštím školním roce.

Dne 25. 03. 2010 jsme uspořádali další akci naší školy s názvem „Český den“. První část programu proběhla v Domě kultury v Ostravě-Porubě, kde studenti naší školy předvedli své záliby a zájmy – zpěv, tanec, bojová umění, hru na hudební nástroje, jazykové schopnosti. Poté pokračoval program soutěží pro polské hosty ve školní aule. Polským hostům jsme nabídli tradiční český oběd – vepřo, knedlo, zelo. Věříme, že příjemné dopoledne bylo inspirací pro naše i polské studenty, jak vhodně trávit volný čas.

15. 04. 2010 jsme uspořádali pro naše studenty a polské hosty den, který byl exkurzí po nebeské obloze a po Zemi. Studenti společně navštívili Hvězdárnu a planetárium J. Palisy v Ostravě-Krásném Poli. Následoval program ve školní aule. Studenti naší školy si připravili prezentaci České republiky, zejména Euroregionu Silesia. Promítli snímky ze svých školních výletů a dalších návštěv zajímavých míst tohoto regionu. Věříme, že jsme naše přátele inspirovali k návštěvě některých z nich. V závěru jsme nachystali krátkou jazykovou soutěž o drobné ceny. Společně jsme strávili příjemné a na informace bohaté dopoledne.

Dne 08. 06. 2010 se uskutečnila poslední akce v rámci projektu Partnerstvím k porozumění – Turistická výprava v českých Beskydech. Účastníci vyjeli lanovou dráhou z Trojanovic na Pustevny.

Turistický pochod na vrchol Radhošť, návštěva kaple Cyrila a Metoděje, socha Radegasta, oběd v restauraci Libušín s výzdobou obrazů M. Alše jsou zajímavá místa našeho regionu, která jsme ukázali našim polským hostům. Všem se líbila tato krátká hřebenová túra. Studenti mohli obdivovat překrásné výhledy na všechny směry. Slunečné počasí přispělo k velmi dobré viditelnosti a také náladě.

Projekt s názvem „Mobilní škola interkulturního učení“

Projekt s názvem „Společně v Evropské unii“

Logo - Evropská unieLogo - Cíl/Ciel 2007 - 2013
Logo - Euroregion Silesia