Studovali u nás

doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. doc. Ing. Zuzana Kučerová Ph.D.
docent EKF VŠB-TU Ostrava
OA je schopna studenty připravit na všechny nástrahy praxe, naučit je píli a trpělivosti a rovněž úctě k pedagogům

Obchodní akademie mě připravila v základech anglického a německého jazyka, schopnostech orientovat se v účetnictví, vést administrativu, psát všemi deseti, zvládat formality a v neposlední řadě také umění přežít v ženském kolektivu.

Jelikož je to již hodně dávno, tak si pamatuji zejména na poslední zvonění a stužkovací večírek. Ráda ale vzpomínám také na návštěvu institucí ve Vídni, návštěvu veletrhu v Brně nebo na lyžařský výcvik v Beskydech.
A nesmím zapomenout také na vtipné hodiny paní učitelky mé oblíbené matematiky.

Studium na OA vřele doporučuji, jelikož je schopna studenty připravit na všechny nástrahy praxe, naučit je píli a trpělivosti a rovněž úctě k pedagogům.

Mgr. Vendula Couvreur Mgr. Vendula Couvreur
Evropský parlament, asistentka europoslance
Na OA jsem měla štěstí na dobrou angličtinářku, která mne pro tento cizí jazyk nadchla. Vytvořila tak základ pro znalosti...

Obchodní akademie mě připravila v základech anglického a německého jazyka, schopnostech orientovat se v účetnictví, vést administrativu, psát všemi deseti, zvládat formality a v neposlední řadě také umění přežít v ženském kolektivu.

Ráda vzpomínám na svou první studijní cestu do Francie, respektive do Štrasburku – kam posledních pár let jezdím pravidelně na plenární zasedání Evropského parlamentu.

Současným studentům bych doporučila zapojit se do některého z projektů v rámci programu Erasmus+. Z Ostravy je to do Evropy jenom kousek!

Robert Vlach Robert Vlach
Podnikatelský poradce a provozovatel portálu ¨Na volné noze.cz¨
Tato škola mi dala dobrý všeobecný přehled v oblasti obchodu a podnikání, znalosti účetnictví, legislativy a běžné administrativy.

V čem Vás připravila (co Vám dala) naše škola pro Vaši součastnou profesi?
Na OA jsem měla štěstí na dobrou angličtinářku, která mne pro tento cizí jazyk nadchla. Vytvořila tak základ pro znalosti, bez kterých bych se v každodenním profesním životě v Bruselu neobešla.

Na co, na koho ze středoškolského studia na naší škole rádi vzpomínáte?
Ráda vzpomínám na svou první studijní cestu do Francie, respektive do Štrasburku – kam posledních pár let jezdím pravidelně na plenární zasedání Evropského parlamentu.

Vaše další vyjádření ke škole/ o škole
Např. přání, doporučení žákům ZŠ ke studiu….

Současným studentům bych doporučila zapojit se do některého z projektů v rámci programu Erasmus+. Z Ostravy je to do Evropy jenom kousek!

Bc. Lukáš Kaboň Bc. Lukáš Kaboň
Fotograf pro Moravskoslezský deník, student Ostravské univerzity (Informační systémy)
Dobrý základ do života je pořádná škola, a to rozhodně OA je.

„Vystudoval jsem obor Informatika v ekonomice, díky kterému jsem získal všeobecný IT rozhled včetně užitečných základů ekonomiky a účetnictví. Ve své zálibě fotografování jsem měl příležitost se rozvíjet již na škole při výuce, ale také formou vernisáží a soutěží, které organizovala škola. Pokud jsem realizoval svého koníčka mimo školní úroveň, vždy jsem získal veškerou podporu.
Rád vzpomínám na paní třídní učitelku a celý třídní kolektiv.
Dobrý základ do života je pořádná škola, a to rozhodně OA je. Ale také ne vše co se učí je důležité, proto je třeba se nad nepodstatnými problémy povznést a ujasnit si životní cíle.“

Ing. Tomáš Martiník Ing. Tomáš Martiník
Regionální manažer banky
Obchodní akademie mě připravila skvěle pro mou budoucí kariéru, a kdybych měl rozhodovat,...

„Díky studiu na OA Poruba jsem získal kvalitní přehled v oblasti ekonomiky, práva, účetnictví a nabyl řadu dalších praktických dovedností a znalostí, z nichž jsem čerpal následně při studiu na VŠ. Nepostradatelnou výhodou v kariérním postupu byla rovněž znalost dvou světových jazyků. Dnes a denně uplatňuji mnohými z Vás proklínané psaní všemi deseti na PC. Nevěřili byste, kolik Vám to ušetří času.:-)

Vzpomínám především na skvělý kolektiv naší třídy, kdy s mnoha spolužáky jsem dále pokračoval ve studiu a dodnes se vídáme. Rovněž bych ocenil velice kvalifikovaný přístup ze strany kantorů, kteří často zastiňovali svými znalostmi a praktickými dovednosti své vysokoškolské kolegy. Nemohu také opomenout řadu exkurzí, výletů a soustředění, jenž lze dnes nazvat slovy „legendární“ a doposud na ně vzpomínáme při třídních srazech.

Mnohdy je studium na OA zbytečně podceňováno. Věřte, že získané zkušenosti zužitkujete v reálném životě daleko lépe, než kdejaký gymnazista. Obchodní akademie mě připravila skvěle pro mou budoucí kariéru, a kdybych měl rozhodovat, kam poslat studovat své děti, byla by opět jasnou volbou. Škole přeji plné třídy studentů a mnoho úspěšných absolventů.“

Ing. Ondřej Palkovský Ing. Ondřej Palkovský
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy (drážní správní úřad)
Díky skloubení získaných znalostí s životním koníčkem (doprava) dělám práci, která mě baví a těší

„Obchodní akademie mi dala především širokou škálu možností, kde mohu uplatnit získané znalosti a dovednosti v zaměstnání:
V prvé řadě umění desetiprstové hmatové metody (výrazně urychluje práci) a s tím související získané znalosti z oblasti korespondence;
základy z oblasti ekonomiky/ekonomie, práva a účetnictví, díky níž bylo následné studium veřejné správy na vysoké škole snazší. Získané znalosti jsou v praxi využívány např. při tvorbách smluv ve veřejném sektoru, tvorbách různých ekonomických analýz, aplikacích správního řádu, právních norem a mnoho dalších; díky skloubení získaných znalostí s životním koníčkem (doprava) dělám práci, která mě baví a těší.

Rád vzpomínám na svá středoškolská léta. Na své spolužáky, kamarády a s láskou na své profesorky. Možnost zúčastnit se zahraničních zájezdů, díky kterým jsem se podíval např. do Anglie. Lyžařský výcvik, který nebyl jen výcvikem.

Přeji všem žákům základních škol šťastnou ruku při výběru střední školy. Pokud Vaše volba padne na OA-Poruba, vězte, že jste pro svůj život udělali to správné rozhodnutí.“

Mgr. Ondřej Pytlík Mgr. Ondřej Pytlík
Učitel matematiky a výpočetní techniky na II. stupni ZŠ
Dnes, při svém současném zaměstnání, jen s úsměvem a obdivem vzpomínám na trpělivost, kterou se mnou všichni kantoři měli

„Na rozdíl od drtivé většiny svých spolužáků jsem nepokračoval dále v ekonomickém vzdělávání, ale v pedagogickém. V průběhu let strávených na OA jsem totiž postupně začal obdivovat práci kantora. Možnost předávat dále znalosti, vědomosti, pomáhat v určitém směřování a formování osobnosti.

Krásných vzpomínek spojených s OA a profesorským sborem je spousta. Dnes, s odstupem času a při svém současném zaměstnání, jen s úsměvem a obdivem vzpomínám na trpělivost, kterou se mnou všichni kantoři měli.

Našim žákům devátých tříd při výběru střední školy „svou“ obchodní akademii vždy doporučuji, protože z vlastní zkušenosti vím, že dokáže dobře připravit pro další studium či zaměstnání.“

Mgr. Miroslava Kostelníková Mgr. Miroslava Kostelníková
Process Associate – Účetní pro německý trh
Škola byla prakticky založená a spoustu znalostí uplatňuji v praxi dodnes

„Obchodní akademie mě připravila v oblastech účetnictví, PC znalosti, obchodní korespondence (vč. psaní všemi deseti a vhled do České státní normy) a jazykové znalosti (NJ, AJ).

Na školu vzpomínám jako na poměrně náročný vzdělávací institut, kdy si ale člověk ihned v prvním ročníku uvědomil, že je zde pro to, aby se opravdu něco naučil. Škola byla prakticky založená a spoustu znalostí, které jsem zde získala, uplatňuji v praxi dodnes.“

Jakub Štěpánek Jakub Štěpánek
Profesionální hráč ledního hokeje, Severstal Čerepovec (KHL, Rusko)
1. místo (2010), 3. místa (2011, 2012) Mistrovství světa, český národní tým
2. místo O2 extraliga (HC Vítkovice Steel, 2010)
Jelikož působím v Rusku, tak mi nejvíce pomohla výuka ruského a anglického jazyka

Jelikož momentálně již čtvrtou sezonu působím v Rusku, tak mi nejvíce pomohla výuka ruského a anglického jazyka.

V době studia jsem si to vůbec neuvědomoval a asi mě to ani nenapadlo, že budu vzpomínat v dobrém na vyučující, kteří měli pochopení pro mé sportovní vytížení a vyšli mi vstříc se vším, co jsem potřeboval. Vždycky si na ně na všechny vzpomenu moc rád.

Chtěl bych popřát jednak samotné škole, ať se jí daří stále vychovávat úspěšné absolventy minimálně jako doposud a také samotným studentům mnoho úspěchů při studiu.

Ing. Tomáš Oborný MBA Ing. Tomáš Oborný MBA
Tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava
Získal jsem dnes zcela nepostradatelnou zručnost psaní „všemi deseti“

Získal jsem základní ekonomický přehled a jednu (dnes zcela nepostradatelnou a tehdy nenáviděnou) zručnost a tou je psaní na stroji „všemi deseti“ – v dnešní době úžasná záležitost!

Těch okamžiků a jmen, na které vzpomínám, byla celá řada. Ovšem zcela výrazná (v pozitivním smyslu) je vzpomínka na pana profesora, který nám vštěpoval základy podnikové ekonomiky.

Přeji současným i budoucím studentům, aby vše, co v průběhu studia budou muset absolvovat, přijímali s pokorou. S odstupem času pochopí, že vše se může jednou hodit.

Kristina Tobolová Kristina Tobolová
Městský úřad Studénka, referentka finanční a daňové správy
Vyučující jsou profesionálové a odborníci a dokáží velmi kvalitně své studenty připravit k maturitním zkouškám a dále do života

Obchodní akademie mi především ukázala, že ekonomika a účetnictví není nuda, ale základ. Získala jsem všeobecný ekonomický přehled, seznámila jsem se se základy práva, orientací v zákonech, práci s výpočetní technikou, psaní všemi deseti a naučila se písemnému vyjadřování (obchodní korespondence a stylistika dopisů).

Mimo skvělého kolektivu spolužáků a maturitního večírku vzpomínám velmi ráda na svou třídní učitelku, která mě velmi podporovala a mimo jiné naučila, že i matematiku může mít člověk velmi rád. Dále ráda vzpomínám na velice skromnou profesorku ekonomiky, která měla ohromný přehled a mnoho nás naučila nejen z ekonomiky. A v neposlední řadě i na
profesorku účetnictví a výpočetní techniky, která byla velmi přísná, ale naučila mě pečlivosti a přesnosti a účetnictví mě velice bavilo.

Studium na OA všem doporučuji, neboť vyučující jsou profesionálové a odborníci a dokáží velmi kvalitně své studenty připravit k maturitním zkouškám a dále do života. Měla jsem možnost OA po letech navštívit a mohu
jen složit poklonu vedení školy i profesorům, neboť se škola ohromným způsobem posunula kupředu a je také velice kvalitně technicky vybavena. OA všem doporučuji a zcela jistě ji
budu preferovat i při výběru studia svých dětí.

Patrik Šajtar Patrik Šajtar
Produkční ostravské kabelové televize, jednatel internetového obchodu
Škola mne výborně připravila na další cestu životem.

Střední škola mě rozhodně připravila na studium ekonomických předmětů na vysoké škole, díky kterým je následující studium snazší. Umění psát všemi deseti prsty na klávesnici mně navíc denně ušetří spoustu času v práci i ostatní komunikaci.

Nejraději vzpomínám na naši skvělou matikářku – paní zástupkyni, také na zeměpis se skvělou vyučující, na školní akademie s úžasnou češtinářkou, na obě třídní učitelky a v neposlední řadě na paní ředitelku. Všechny mi vždy vyšly vstříc při propojení mého studia s prací.

Školu mohu rozhodně doporučit svým mladším kolegům, nejen pro vzdělání v oblasti ekonomiky, ale také proto, že mne výborně připravila na další cestu životem.