Comenius

Projekt partnerství škol

Aktivita probíhá v rámci Programu celoživotního učení a umožňuje zúčastněným zemím pracovat na tématech, která je zajímají a spojují. Délka trvání je vždy 2 roky a obsahuje 24 mobilit. Naše škola se zapojila do projektu s názvem „Objekte des Weltkulturerbes UNESCO in Europa“ (Památky Světového kulturního dědictví UNESCO v Evropě), jehož cílem je nejen zlepšit jazykovou kompetenci studentů, ale hlavně jim představit další kultury a mentality a umožnit navázat dlouhodobé mezinárodní kontakty a přátelství a dokázat tak, že opravdu žijeme v Evropě bez hranic.

Samotnému projektu předcházela tzv. Přípravná návštěva v polském Płocku, jíž se za naši školu účastnila Mgr. Šafránková. Kolegové z Maďarska, Litvy a Lotyšska s hlavní koordinátorkou (Polsko) probrali veškeré podrobnosti a náležitosti patřící k projektu a vytvořili plán a harmonogram pro nadcházející dva roky.

Po návratu už nezbývalo nic jiného, než projekt sepsat a předložit Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy ke schválení. Potom nastalo dlouhé čekání… A konečně! V srpnu 2009 jsme zjistili, že náš projekt byl schválen a můžeme začít pracovat! Radost byla o to větší, že odsouhlaseny byly žádosti všech OSMI států: Polska, ČR, Slovenska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Řecka a Bulharska.

Úkoly projektu a produkty:

 • Nástěnná mapa části Evropy s památkami UNESCO
 • Atlas jednotlivých objektů s jejich popisem
 • Guide book s hotely a peziony v blízkosti vybraných památek
 • Film o průběhu celého dění
 • Společné WWW stránky

Na každé návštěvě představíme vždy 1 památku formou powerpointové prezentace a v písemné podobě předložíme veškeré podklady. To vše samozřejmě v německém jazyce J. V dané zemi navštívíme co nejvíce památek a pokusíme se poznat i rozdílné zvyky a tradice. Ale hlavně se naučíme KOMUNIKOVAT s jinými národnostmi a vymažeme z našich hlav a srdcí slova jako rasismus a xenofobie.

Program:

 1. Maďarsko – říjen 2009
 2. Řecko – leden 2010
 3. Polsko – březen 2010
 4. Litva – duben 2010
 5. Lotyšsko – září 2010
 6. ČR – listopad 2010
 7. Bulharsko – březen 2011
 8. Slovensko – duben 2011

Reportáž České Televize

Přejít na video z reportáže o projektu Comenius (čas 12:41 až 14:25)