Vyučované předměty

Matematika

Od všech studentů je v matematice a matematickém cvičení vyžadována aktivní účast (plnění pokynů učitele v hodinách a příprava domácích úkolů). Studenti jsou [...]

Tvorba webových stránek

Zvládneš jazyk HTML Naučíš se webové stránky formátovat pomocí kaskádových stylů a oživovat pomocí jednotlivých skriptů (JavaScript) Vytvoříš webovou prezentaci dle požadavků zadavatele [...]

Makroekonomie

Výuka tohoto předmětu je ve 4. ročníku, s dotací dvou hodin týdně. Cílem tohoto předmětu je naučit studenty pracovat s obecnými pojmy ekonomie. [...]

Zeměpis

Rozšíříš své znalosti o Zemi Procestuješ všemi regiony světa Absolvuješ zeměpisné vycházky a exkurze v rámci ČR Můžeš se zúčastnit zeměpisných soutěží [...]

Ruský jazyk

Naše škola nabízí studium tří jazyků – anglického, německého a ruského. Studenti si volí první, hlavní jazyk, což je zpravidla ten, který studovali [...]

Německý jazyk

Naše škola nabízí studium tří jazyků – anglického, německého a ruského. Studenti si volí první, hlavní jazyk, což je zpravidla ten, který studovali [...]

Hardware

V praxi použiješ teoretické znalosti z oblasti počítačového hardware Seznámíš se s jednotlivými komponenty počítače a zjistíš, jak spolu tyto části komunikují Postavíš [...]

Fyzika

Vaše znalosti obohatíme o poznatky z mikrosvěta, makrosvěta a megasvěta. Zdůrazníme význam fyziky pro techniku a její potřebu pro ostatní přírodní vědy. Bezesporu [...]