Informační a komunikační technologie

Obchodní akademie

Informační technologie nás budou provázet celými čtyřmi roky studia. Naučíme se efektivně využívat kancelářský software, vyhledávat informace na Internetu, vyzkoušíme si práci s grafickými editory. Ve třetím ročníku nás čekají databáze a návrh webových stránek. Závěr studia patří tvorbě projektu a samozřejmě si zopakujeme dovednosti potřebné pro praktickou maturitní zkoušku.

Všichni studenti mají možnost během studia získat certifikát ECDL s mezinárodní platností osvědčující pokročilou úroveň práce na PC.