Zeměpis

  • Rozšíříš své znalosti o Zemi
  • Procestuješ všemi regiony světa
  • Absolvuješ zeměpisné vycházky a exkurze v rámci ČR
  • Můžeš se zúčastnit zeměpisných soutěží