Ruský jazyk

Naše škola nabízí studium tří jazyků – anglického, německého a ruského.

Studenti si volí první, hlavní jazyk, což je zpravidla ten, který studovali na základní škole. V současné době všichni studenti preferují na této pozici angličtinu. Jako druhý jazyk si potom volí mezi němčinou a ruštinou.

Maturitní zkouška z prvního jazyka v základní úrovni odpovídá stupni B1, vyšší úrovni B2 podle SERR. V gramatice studenti zvládnou pokročilé gramatické jevy, mají širokou slovní zásobu k běžným konverzačním tématům, mají přehled o reáliích anglicky mluvících zemí a věnujeme se i odborných tématům jako je např. psaní obchodní korespondence v angličtině.

Naši absolventi dokáží používat druhý jazyk na běžné komunikační úrovni, orientují se v základních tématech a běžných řečových situacích.

Během studia se studenti mohou přihlásit ke složení mezinárodních jazykových zkoušek a získat jazykové certifikáty: SCATE, SCIO a ELSA z obchodní angličtiny.

Své jazykové znalosti si studenti prověřují i v praxi, v konverzačních soutěžích, při zahraničních zájezdech a v rámci projektu EDISON, kdy na naší škole hostují studenti ze zahraničí.