Přednášky a besedy

Beseda ÚMOb Poruba

Beseda s tajemníkem a tiskovým mluvčím Úřadu městského obvodu Poruba V pátek 1. června se studenti všech druhých ročníků v rámci výuky ZSV zúčastnili krátké besedy [...]