Beseda s novináři – Centrum Pant

V pátek 17.5. se v rámci Týdne mediálního vzdělávání zúčastnilo 45 studentů 2.A a 2. B debaty s novináři Janem Žabkou a Klárou Fialovou z média Okraj. Debata se konala v Centru Pant. Studenti si vyslechli zajímavé postřehy z novinářské práce, bylo jim vysvětleno, jak pracuje seriózní novinář, jakým způsobem získává a ověřuje získané informace. Také byly vysvětleny metody, jak poznat dezinformace.

V závěru měli studenti možnost klást otázky. Debata se všem líbila.

Mgr. Veronika Piterková, Mgr. Zuzana Horklová a Mgr. Jana Kondeková

Fotogalerie

Beseda s novináři – Centrum PantBeseda s novináři – Centrum Pant