Kam po střední?

Beseda s odborníky Úřadu práce

 

Dne 31. ledna 2024 se v prostorách auly naší školy pro studenty
4. ročníku uskutečnila přednáška Mgr. Hany Adami z Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Ostravě.

V první části se studenti seznámili s náplní práce Informačního a poradenského střediska (IPS) a dozvěděli se více o činnosti a službách Úřadu práce (ÚP).

Ve svém vystoupení se přednášející dále zaměřila na důležitost vzdělání jako nutného předpokladu pro budování úspěšné kariéry. Svá tvrzení dokladovala

na konkrétních aktuálních informacích o situaci na trhu práce v našem regionu. Dále probrala možnosti „KAM PO STŘEDNÍ ŠKOLE?“. Nejvíce absolventů SŠ již tradičně míří na VŠ nebo VOŠ. Ti, kteří neuspějí u přijímaček na VŠ na vysněný obor, často využijí  GAP rok vylepšením jazykových dovedností v rámci jednoletého pomaturitního studia. Menší procento absolventů odchází přímo do praxe.

Velkou pozornost přednášející věnovala také praktickým otázkám, které jsou spojeny s nástupem do zaměstnání, např. kdy má absolvent status studenta nebo na co si dát pozor při zaměstnání v zahraničí.

Studenti se do průběhu diskuse aktivně zapojili, získané informace hodnotí jako přínosné. Věříme, že tato přednáška byla pro maturanty impulzem k zamyšlení, jak a kam nasměrovat svůj profesní život.

PhDr. Ladislava Pechová
Výchovná a kariérová poradkyně

Fotogalerie