Seminář „Můžeš podnikat“

Ve středu 31. 1. proběhl pro studenty 3. ročníku oboru Obchodní akademie 90minutový prezenční seminář s názvem „Můžeš podnikat“. Jde o vzdělávací program, který spojuje podnikatele s mladými lidmi a inspiruje je k podnikavosti. Jeho vizí je podpořit je na cestě k samostatnosti a nezávislosti, posílit jejich sebevědomí a ukázat jim možnosti podnikání.

Seminář vedli dva úspěšní podnikatelé – Petr Svoboda (Shopsys) a Marek Kubis (4poradci), kteří sdíleli se studenty své podnikatelské příběhy a zkušenosti. Cílem tohoto zajímavého setkání bylo rozšířit rozhled studentů, pomoci jim orientovat se na trhu práce a poskytnout inspiraci pro jejich budoucí kariéru. Kromě poutavých příběhů obou řečníků proběhla zajímavá diskuse, ze které vyplynul nemalý zájem našich studentů o podnikání. Ukázalo se, že vnímají prestiž podnikání a v souvislosti s tím si plně uvědomují nejen vlastní zodpovědnost, ale také možnost uplatnění a seberealizace. Upřímným vystupováním, nadšením a ochotou odpovědět studentům vždy narovinu si pánové téměř okamžitě získali pozornost všech přítomných. Někteří ze studentů neváhali po skončení semináře oslovit přítomné podnikatele, převzít si kontakt se zájmem o konzultaci nebo případnou stáž ve firmě.

Projekt „Můžeš podnikat“ byl pro žáky skvělou příležitostí nechat se inspirovat a získat cenné rady od úspěšných podnikatelů. Budeme rádi za další inspirativní setkání a věříme, že toto mezigenerační sdílení zkušeností je skvělý způsob, jak vést studenty k podnikavosti. Závěrem připojujeme reakce našich třeťáků na seminář.

Co Tě zaujalo, co nového nebo zajímavého ses dozvěděl/a:
„Zajímavosti o osobním životě podnikatelů.“
„Zajímavosti o podnikání.“
„Zaujalo mě, že už v tak mladém věku, jako začal podnikat Petr Svoboda, se dá začít a je to úspěšné.“
„Zaujalo mě, jak oba řečníci popsali dopodrobna své podnikání i nevýhody podnikání.“
„Že podnikat můžu i já.“
„Příběhy a tipy o začátcích podnikání.“
„Zaujalo mě všechno a dozvěděl jsem se dost věcí z praxe.“
„Jak začali podnikat a hlavně, že se musím stále vzdělávat.“
„Že umělou inteligenci lze využívat mnoha jinými způsoby.“Můžeš podnikat
„Že podnikat můžeme už v mladém věku.“
„Příběh o začátku podnikání mi otevřel oči.“
„Zajímavé životní příběhy a rady do začátku.“
„Jak rozmanité podnikání může být.“
„Líbilo se mi, jaký postoj k tomu měli.“
„Jak začít s podnikáním.“
„Zajímavé příběhy o začátku podnikání.“
„Že k podnikání se dá dostat různými způsoby.“
„Zajímavé příběhy o zkušenostech a začátcích podnikání.“
„Osobní zkušenosti podnikatelů, kladné i záporné stránky podnikání.“
„Začátky podnikání.“

Ing. Martina Mertová
Ing. Petra Sedlářová

Fotogalerie