Přednáška VŠB – Změny v daních 2024

Dne 8. ledna 2024 se pro naše studenty tříd 3.A, 4.A a 4.B uskutečnila přednáška odborníka EKF VŠB-TU Ostrava, Ing. Jany Hakalové, PhD., která se zabývala aktuálním tématem vlivu konsolidačního balíčku na ekonomické prostředí v roce 2024.  Výčet změn byl tentokrát opravdu dlouhý, za zmínku stojí např. zvýšení daně z příjmu PO na 21 %, změny sazeb DPH, vedení účetnictví ve funkční měně, znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance, zvýšení daně z nemovitých věcí a omezení daňových výjimek.

Přednášející zapojila studenty do komunikace o probírané problematice, studenti aktivně reagovali a sami se zajímali o podrobnosti. Nejvíce je zaujala problematika dohod o provedení práce, která je pro ně v rámci studentského života aktuální a která doznala velkých změn.

Celkově lze říci, že přednáška Ing. Hakalové byla velmi užitečná a poskytla ucelený pohled na nejdůležitější změny pro rok 2024.

Ing. Barbara Barošová
Ing. Yvona Fidzinská

Změny v daních 2024