Přednášky a besedy

SCIENCESHOW 2018

Minulý týden proběhla na VŠB-TUO v rámci mezinárodní konference SCIENCESHOW 2018 výměna zkušeností mezi vědátory, popularizátory a zástupci sience center.  Konference obsahovala přednášky a [...]

Distribuce

Dne 20. 4. 2017 proběhla v aule naší školy přednáška o distribuci. Přednášku vedla paní Věra Hrdličková, která pracuje na oddělení distribuce v Kauflandu. Paní [...]