Jagello 2000

V květnu a v červnu 2022 se studenti všech 1. a 2. ročníků v rámci výuky ZSV zúčastnili besedy s Mgr. Janem Voralem, koordinátorem projektu Jagello 2000. [...]