4. ročníky se loučí aneb Poděkování třídním

„Vážená paní třídní.

4 roky utekly jako voda a my se chystáme podstoupit jednu z nejdůležitějších zkoušek v našich životech. Naše kapacita znalostí je téměř plná a po maturitě bude 100%. Měli bychom ale vzdát hold naší třídní učitelce paní Ing. Barbaře Barošové, která celou firmu 4.A zastřešovala a prováděla každoroční inventarizací. V průběhu studia jsme narazili na pár úbytků, ale stejně tak i přírůstků které jsme pod jejím vedením správně zaúčtovali a společnou dělbou práce dotáhli až sem. Doufáme tedy, že investice Vaší práce a vědomostí do nás byla v poměru riziko a výnos ta nejvýnosnější a zároveň nejméně riziková. Věříme, že i když jsme přišli do firmy jako materiál, tak jsou z nás ty nejlepší výrobky, a to jen díky Vám. Díky Vaší SWOT analýze jsme každý nalezli svůj potenciál a snad skončíme u konečného zákazníka, a to bez reklamace. Víme, že přetvorba nás v účetní a ekonomy byla velice nákladná, ale snad tedy aspoň prožité okamžiky s námi byly pro Vás větším výnosem a doufáme, že na konci účetního období budeme vykazovat spíše zisk než ztrátu. Faktura byla vystavena a uhrazena, teď už tedy nezbývá udělat nic jiného než vyskladnit výrobky. Děkujeme Vám ještě jednou za všechno, co jste pro nás udělala. Přejeme Vám jen to nejlepší do budoucna. Vaše práce má větší význam, než si můžete představit. S láskou a vděčností.“

Vaše 4.A.

 

„Paní třídní.

Tak se opravdu blížíme k závěru naší pouti střední školou. Musíme vám dát za pravdu, život zde plyne pádivým tempem, a to zvlášť, když se nacházíme v tak pozitivním a vstřícném kolektivu spolužáků a učitelů, přesně tak, jak nám to mohla poskytnout jedině Obchodní akademie na Polské ulici.

 Děkuje vám za každý ždibec snahy naučit nás základy k daným předmětům, jež brzy v onom dospělém životě využijeme a budeme za ně patřičně vděční. Stejný, ne-li větší dík patří naší paní učitelce třídní Ing. Marii Grygarové, která již od adaptačního kurzu v prvním ročníku působí jako stmelovací jednotka naší třídy. Vždy nápomocná, pohotová, vlídná a obětavá. Děkujeme Vám, paní učitelko.

 A teď, když je maturitní zkouška za rohem a každý si budeme hledat nové hodnoty, a to buď na vysoké škole, nebo dokonce v zaměstnání, navždy nám zůstanou vzpomínky a zážitky, jež jsme prožili za ony čtyři čarokrásné roky, právě zde.“

Bonam fortunam!              Vaše 4. B

 

„Paní třídní.

Uteklo to jako voda. Nedávno jsme dělali přijímací zkoušky a už budeme maturovat.

Mnoho z nás si na začátku ani neuvědomovalo, co to je studium oboru Informační technologie. Postupně jsme se s tím seznámili a možná i zjistili, že to není to, co bychom chtěli studovat. Proto nás v průběhu studia někteří opustili, většina se ale dostala až k maturitě.

Obrovský dík patří ale naší paní třídní učitelce Věře Štverkové. Neměla to s námi vůbec lehké, protože třída plná kluků není nic záviděníhodného.  Přestože to chtěla s námi vzdát, vydržela s námi dojít až do konce, za což mnohokrát děkujeme. Měla s námi velkou trpělivost, byla nám vždy oporou a stála za námi. Paní učitelko, děkujeme za všechno, rádi na Vás budeme s úctou vzpomínat.

Velký dík také patří všem kantorům, za jejich trpělivost, ochotu a vstřícný přístup.

Je před námi zkouška dospělosti. Věřím, že ji všichni úspěšně zvládneme a na konci května nám spadne obrovský kámen ze srdce. „

Vaše 4.C