Zájezd do Francie a Velké Británie

Poslední týden školního roku patřil zahraničnímu zájezdu do Francie a Velké Británie. Výlet jsme zahájili prohlídkou Paříže s jejími zajímavostmi a dominantami. Následovala cesta Eurotunelem do Velké Británie, kde jsme navštívili mimo jiného romantické město Brighton a pokračovali dále do Londýna. K zážitkům patřilo také bydlení v hostitelských rodinách. Trošku jsme nahlédli pod pokličku způsobu bydlení Angličanů a potrénovali angličtinu v praxi.

Jak celý výlet vypadal? Koukněte sami!

Odjezd od školy v neděli 23. 6.  v 10:30 hodin, cesta přes Českou republiku a Německo do Francie.

pondělí 24. 6. příjezd ráno do Paříže, prohlídka Vítězného oblouku, Champs-Élysées a Eiffelovy věže. Následně proběhla plavba lodí po Seině, ze které bylo možné vidět katedrálu Notre-Dame i další památky, a návštěva latinské čtvrti. Večer odjezd na ubytování v Calais v hotelu F1.

25. 6. ráno přejezd Eurotunnelem do Velké Británie, návštěva Beachy Head. Odpoledne prohlídka Brightonu – Royal Pavilion, historické centrum. Večer přejezd do Londýna, ubytování v hostitelských rodinách.

Celodenní program v Londýně dne 26. 6. Nejprve procházka k nultému poledníku, prohlídka Greenwiche, observatoře. Dále plavba lodí po řece Temži, možnost vidět Tower Bridge, Globe, … Procházka od London Eye k Trafalgarskému náměstí, Piccadilly Circus, Big Benu, Buckinghamskému paláci. Jízda metrem zpět ke Greenwichi. Ve večerních hodinách odjezd autobusu k Eurotunnelu do Francie.

27. 6. celodenní cesta autobusem přes Francii, Belgii, Německo zpět do ČR do Ostravy. Návrat ke škole v 19 hodin.

Shrnutí:

Poznávací zájezd do Francie a Velké Británie seznámil studenty s nejznámějšími turistickými centry obou zemí, s kulturou a památkami, a taktéž se způsobem života v britské metropoli. Zájezd byl nabitý informacemi – studenti i pedagogický doprovod si odnesli spoustu zajímavých poznatků, rozvíjeli své komunikační schopnosti v cizím jazyce, seznamovali se s každodenním životem a tradicemi v již zmiňovaných zemích.

Mgr. Anna Rotreklová, Mgr. Karolína Kofránková, Mgr. Jolanta Dorotíková, Mgr. Michaela Kubáčková

 

 

Fotogalerie