Spolupráce s knihovnou

Naše škola má velké štěstí, že v podstatě sousedí s pobočkou Knihovny města Ostrava (KMO), která sídlí v budově Centra volného času na ulici Vietnamská. S knihovnou spolupracujeme po celý rok, vyučující českého jazyka domlouvají tzv. knihovnické lekce, které v praxi probíhají tak, že vyučující vybere téma, případně autora a poprosí paní knihovnici, aby jej pro nás zpracovala, hodina literatura následně neprobíhá ve třídě, ale v knihovně, kde obvykle zazní ukázky, zajímavosti, ale samozřejmě i některé základní informace. Paní knihovnice v “naší” knihovně jsou vždy milé a ochotné, domluvit lze téměř cokoli.

Studenti mají samozřejmě možnost zřídit si v knihovně výhodné členství, aby si mohli pravidelně půjčovat knihy v rámci četby k maturitě, ale i pro zábavu. Knihovna je velmi dobře vybavena a některé tituly nabízí také ve formě audionahrávky. Studenti prvního ročníku zpravidla chodí do knihovny na exkurzi a zájemci si mohou průkazku vyřídit ještě v této hodině.

Knihovna nás také zve na spoustu zajímavých akcí, které pořádá v odpoledních hodinách pro veřejnost. Jde o různá pásma, besedy, dny knihy či poezie. V dnešní době není úplně nejjednodušší budovat vztah ke knihám, a proto jsme moc rádi, že máme hned přes cestu takovou pomoc a podporu.

Fotogalerie