Odkaz Jana Amose Komenského

V květnu jsme se rozhodli navázat spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze, které rozšířilo portfolio výstav nabízených k zapůjčení o elektronickou verzi výstavy “Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského”. Výstava představuje životní osudy J. A. Komenského, seznamuje s jeho pedagogickým dílem a filozofickým odkazem. Tvoří ji 19 textově-obrazových panelů, které jsme dostali k dispozici v elektronické podobě.

Jan Amos Komenský patří k nejvýznamnějších Čechům a jeho odkaz má smysl ve výuce i mimo ni připomínat, aby i dnešní studenti dokázali tuto osobnost zařadit. Je to pravděpodobně nejznámější pedagog a teoretik pedagogiky a didaktiky na našem území a možná i v celé Evropě. Jeho osobnost je úzce propojena jak s historickými událostmi, tak s literárním děním barokního období. Komenský se dožil vysokého věku a zemřel 15. listopadu 1670 ve věku 78 let. Vzhledem k tomu, že se pomalu ale jistě blíží 350. výročí jeho úmrtí, se knihovna J. A. Komenského rozhodla navázat spolupráci se školami a poskytnout jim zdarma tyto unikátní materiály. Rádi jsme je ve výuce využili a studenti se snad dozvěděli něco nového, případně si alespoň připomněli význam nejslavnějšího pedagoga našich dějin.

Veronika Polachová

Fotoglaerie