Tvoje škola je hned za rohem

V úterý 24. 10. se naše škola zúčastnila již 4. ročníku projektu MO Poruba „Tvoje škola je hned za rohem“, jehož hlavním partnerem je VŠB-TU Ostrava. Akce byla určena žákům devátých tříd základních škol, kteří se rozhodují, kde budou pokračovat ve studiu. Přehlídka jim umožnila seznámit se s nabídkou dvanácti středních škol, které působí v obvodu Poruba. Šlo o školy státní, soukromé, odborné i gymnaziální, které prezentovaly své studijní obory, vybavení, projekty a další aktivity. Od 8 do 14 hodin dorazilo více něž 600 žáků dvanácti porubských základních škol v doprovodu svých pedagogů a kariérových poradců. Cílem bylo poskytnout žákům a jejich rodičům lepší informovanost o stavu a nabídce středního školství, které se neustále přizpůsobuje potřebám společnosti a trhu práce. Žáci si udělali představu o tom, co je čeká na středních školách, jaké jsou jejich možnosti. Zároveň si mohli porovnat různé typy škol a oborů a najít si tu svou.

V prostorách auly VŠB-TU jsme se studenty 3. a 4. ročníku Veronikou, Jakubem a Oliverem představovali deváťákům a jejich rodičům možnosti studia oborů Obchodní akademie a Informační technologie na naší škole. Všichni zájemci, kteří nás zde navštívili, získali kompletní informace o jednotlivých studijních oborech, průběhu studia i možnostech budoucího uplatnění. Seznámili se s obsahem a způsobem výuky, náročností příjímacích zkoušek, studijními benefity i aktivitami a projekty školy.

Prezentace, efektivně doplněná o ukázku 3D tisku a robotiky, se setkala se zájmem deváťáků, kteří si získanou představu o možnostech studia budou moci dále upřesnit na listopadovém a lednovém Dni otevřených dveří, kde je velice rádi přivítáme. Věříme, že akce přispěla k usnadnění nelehkého rozhodování při volbě směru dalšího vzdělávání či výběru budoucího povolání.

Ing. Martina Mertová
Foto: ÚMOb Poruba/Jiří Birke

Fotogalerie