Programujeme s #CodeWeek 2023

Také letos jsme se v hodinách Informatiky a Aplikačního software zapojili do CodeWeeku – Evropského týdne programování. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit problematiku programování a digitální gramotnosti každému člověku.

Zaměřili jsem se na programování a algoritmizaci, kdy jsme pomocí bloků kódu naváděli loďku mezi útesy do bezpečí přístavu, prováděli různé početní operace nebo animovali obrázky podle zadání. Pro úspěšné zvládnutí úkolů bylo nutné kromě pochopení principů algoritmizace také informatické myšlení a schopnost vyřešit komplexnější úlohy.

Co si pod takovým informatickým myšlením představit?

Jedná se o způsob myšlení, který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení. Nabízí nám sadu nástrojů a postupů, které je možné uplatňovat opakovaně v různých situacích. Čím komplexnější je problém, tím užitečnější je využití nástrojů a přístupů informatického myšlení.

Co jsme se naučili?

Ani to tak nemusí vypadat, ale poměrně dost věcí. Důležitým poznatkem je, že řešení problémových situací může být docela zábavné a kreativní. Vyzkoušeli jsme si různé typy úloh i kombinace postupů. Zjistili jsme, že každý složitý úkol jde rozložit na jednodušší části, že spoustu opakujících se úkonů jde s výhodou zautomatizovat. A že se o věcech dá přemýšlet i trochu jiným způsobem.

První setkání s informatickým myšlením a algoritmizací jsme zvládli naprosto dokonale. Postupně se podíváme na další možnosti a nástroje, kterých je už docela široká nabídka a neustále se objevují nové.

Ing. Liběna Krchňáková

Programujeme s #CodeWeek 2023