SCIENCESHOW 2018

Minulý týden proběhla na VŠB-TUO v rámci mezinárodní konference SCIENCESHOW 2018 výměna zkušeností mezi vědátory, popularizátory a zástupci sience center.  Konference obsahovala přednášky a mnoho experimentálních zasedání odborníků z celé Evropy. V pátek 13. 4. se naše 1. A zúčastnila její závěrečné show. Studenti shlédli vystoupení zástupců např. z Finska, Německa a České republiky. Vystoupení v sobě zahrnovala spoustu poznatků z fyziky a chemie, nechybělo také propojení s reálným životem. Aktivní účasti na akci byly zároveň  posíleny mezipředmětové vazby, protože show byla vedena v anglickém jazyce.

Jak popisují akci samotní její autoři?

Welcome to EuroScienceFun

EuroScienceFun (ESF) is a cooperative project between European science shows, which works towards forming a community of science shows. Furthermore, ESF seeks to promote science shows as a method of science communication, by increasing the visibility of the science show community to interested parties.

Currently, ESF represents 48 show science groups in 22 countries. In total, these groups reach about 750.000 people per year.

Zpracovala: Monika Chvostková

SCIENCESHOW 2018
SCIENCESHOW 2018