DEN ZEMĚ na OA Poruba

Den Země připadá na 22. duben, slaví se téměř po celém světě. Na naší škole kromě propagací různých aktivit, konaných v Ostravě proběhly soutěže s ekologickou tématikou formou literárních, výtvarných a fotografických prací. Studenti se zapojili také do úklidu odpadků kolem školy. V rámci školních aktivit se zúčastnili především výtvarné soutěže a environmentálního kvízu.

V soutěži výtvarných prací zvítězily studentky 2.B – Z. Pabianová a K. Kácalová, na 2. místě se umístila S. Tomicová z 1.B a na 3. místě N. Bedrlíková z 1.B. V kvízové environmentální soutěži uspěli nejlépe T. Čačo, Le Tuan a T. Silvášiová z 2.A.

Dorotíková

DEN ZEMĚ na OA Poruba